Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
Μ|Α ΑΝΑΣΑ Ϊ
, α ΠΟΤΟΥΡ|ΛΗΣ ΚΑ| «Κ|ΤΡ|ΝΟ|» ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ
 Ψ / ΝΑ ΓΕΦΥΡΩΣΟΥΝ ΤΗ Μ|ΚΡΗ Λ|ΑΦΟΡΑ
_ |_  ' ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΧΩΡ|ΖΕ| ΣΓΟ Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΟ
Ο 7 ' ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑ| ΕΞΕΛ|ΞΕ|Σ ΣΗΜΕΡΑ
' ΚΟΝΤΟΣ (ΠΑ|ΚΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
ΣΤΗ «Μ»: «ΨΥΧΟΛΟΓ|Α ΣΟΥΠΕΡ
Λ|ΓΚ ΕΧΕ' Ο ΑΡΗΣ» · _#
 ΒΑεπΕ·“Μγ
· «ΠΡΩΤΗ»ᾶόΕΣ ΜΕ·οΝἐ'ΑΑ ΠΑ ΤΗΝ
εφ' ' μ « Ρ
:Β- ._
ΚΔ. :ΜΙ
κ 1 · . Ν - 1» τ
,1 Ν _ἩΑ.ὲΑ; _ ·,οΑο¦Α·
ΑποκΤΗ:ογΜΕ ΘΕΛΑ ΜΥ): Πῳ;κ8ΝΤΑ
η· ΑΗΜ:εκοογπ 'ΠΔ ' ΤΤ 
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ Σελ 213
11111111
 ,με τη «σαπίλα»
ΕΠ·:ΤοΑΗ ΠΑοκ :ΤΗ ΦΜΑ
Α ΠΑ ΤΑ «ΠΡΑΞ·κοΠΗΜΑΤΑ»
 .η”εΤο·εΑΑΗΝικοἩοΑσΣΦΑ·Ρο
«Ε|ΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ|
Γ|Α ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤ|Α ΤΟΥ ΠΟΑΟΣΦΑ|ΡΟΥ»
τ: ΑΡΘΡΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΟΥΖΑ
Ο ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΚΑ| Ο| «ΤΡΕ|Σ» ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ
7 ΣΓΗ Γ|ΓΑ ΚΑ| ΟΧ| ΣΤΗΝ ΠΕΡΑ ΤΟΥ... ΤΕΟ
ΤΡ|ΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 4 ΑΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1145 Τ|ΜΗ: 1,30 €
«ΣΑΝ|ΛΑ» ΣΩΤΗΡ|ΑΣ
ΨΑΧΝΕ| Ο ΓΚ|ΡΤΖ|ΚΗΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠ|ΣΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
«ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ
Ο' Π|ΝΑΚΕΣ Δ|Α|ΤΗΣ|ΑΣ»
ΚΑ| Ο ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΣ ΧΑΛΚ|Δ|ΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΜΟΜΦΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕ|ΩΝ Σελ 1448
1 ΑΡΘΡΟ ΔΗΜ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ
Μόνο ο' άμεσε5 εκλογέ5 θα
χ λυτρώσουν ιο ποδόσφωρο
ΡΑΝΤΕΒΟΥ
' ΜΕ ΤΟΝ ΚΩῖΓΑΚΗ
ΚΟΥΤΣΟΚΟΥΜΝΗ
ΣΓΗΝ ΑΘΗΝΑ
χ ΣΓ|Σ 29|8
4ο· ΑῆΑπ!:ε·: '
Τογ :ογΑΗΙκΑ· ΑΥΝΑΙοΤΗπ:
Φ ΡοπεΡ
Με....Β.0ΜΔΜ Χ
ΑΜΜΑΝ ΑΜΒ  ` κκ
: Ρ Ο - Χ
7 77 ΝΥΝ 7 "χ Χ
2 ΚΑ| ΣΚΕΦΤΕΤΑ| ΜΕΓΑΛΟ ΠΡ|Μ ΣΓΟΥΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
ο ΣΤΕΒ|π ΜΠΟΡΗ ΝΑ "ΜΕΓΑ ΔΑικΤΕ:ἑιΑ¦πΜΤΑοΑΗΜΑ ·Η κγπΕΜο
Ο 21ΧΡΟΝΟΣ ΣΕΡΕΟΣ ΕΞΤΡΕΜ   Ώ /Τ_ η “Ο ΚΑΤΣΕ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΜΕΧΡ| ΤΟ 2Ο2Ο ΚΑ|
ΑΠΟ ΤΗ ΡΑΝΤΝ|ΣΚ| Σελ 17 Σελ' 48 ¦- ΦΕΥΓΕ| ΛΑΝΕ|ΚΟΣ ΣΤΗΝ Ε|ΚΤΟΡ|Α ΠΛΖΕΝ
' (ἄσΖοι6 ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟ| ΑΓΩΝΕΣ
ΥΠΑΡΧΕ· ΛΥΣΗ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ
«ΤΡΕ|Σ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΕΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ»
ΑΗΛΩΣΕ Ο ΧΡ. ΑΝΤΩΝΕΛΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΗΟΡΟ|.|8 95,5
ΕΥΧΑΡ|ΣΤΩ
Η ΟΛΥΜΠ|ΑΚΗ ΦΛΟΓΑ ΣΤΟ Ρ|Ο ΕΣΒΗΣΕ,
ΑΛΛΑ Ο ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ ΜΑΣ Γ|Α ΤΟ ΠΑΘΟΣ
μ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΘΑ ΜΕ|ΝΕ| ΑΣΟΕΣΓΟΣ
' ΑΠΑ|ΤΟΥΝ ΤΟΟ.ΟΟ ΕΥΡΩ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΑ| ΚΑΓ|ΟΥΛΗΣ'
ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ «ΠΑΛΕΥΟΥΝ»
Α|ΤΗ ΜΑ
Γ|Α ΛΟΓ|ΣΓ|ΚΟ
ΕΛΕΓΧΟ
ΤΗΣ ΠΑΕ
Τ|Σ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΕΣ
Μ Σελ, 10,11