Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
22 08
ΜΗΝΥΜΑ Ε
Τ' Ι·  <
 Τ /'- Ο ΑΡΗΣ ΕΔΕ|ΞΕ ΑΡΕΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ
. ΣΤΗΝ ΕΤΟ|ΜΟΠΟΑΕΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑ,
Τ | “ ΤΥΕΤΣΕ Τ0 Σκ0Ε κΑΤ ΜΕ ΑΥ0 Τκ0Α ι!
Τ0Υ ΝΕΤ0 (51 ·, 78Ί ΝΤκΗΣΕ ΜΕ 2-1
' 0' ΑΛΛΑΓΕΣ «ΑΝΑΣΤ0» ΒΕΛΤ|ΩΣΑΝ ΤΗΝ Ε||(0ΝΑ ΣΤΟ Β' ΗΜ|ΧΡ0Ν0 '
' «ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ...», Τ0 ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΩΝ 3.000 Φ|ΛΑΘΛΩΝ
ΤΟΝ 48 ΟΡΩΝ
Ο ΜΑΡΜΠΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΟΗΚΕ
ΜΕ Κ|ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ|ΚΗ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΕΦΟΑΣΕ ΧΟΕΣ
ΣΤΗ ΟΕΣΣΑΑΟΝ|ΚΗ
ΚΑ| ΕΠΑΕΞΕ ΤΟ ΕΓΚΩΜ|Ο
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΩΝ Κ|ΤΡ|ΝΩΝ
Ο “ΕΜΕΑ-?- 44” :Ε  · ΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΤΤΗ (23|8) ΜΕΤΑΤΕΟΗκΕ Η ΕΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Η «ΕγχΜ¦ΣΤΩ
Ω ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΟΥ
Η" ΜΜΜ Ε ΕΠΕΣΤΡΕψΑ»,
Δ .· ΔΗΛΩΣΕ
Ο ΣΚΟΡΕΡ
ΣΕ ΣΑΝ|Κ| ΝΤΖΕ 2
· Η ΑΦΑ|ΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑ|ΑΝΔΡοΥ  ·«_
Μο Το Σ"Μ^ ^Ν^ψΕ ΜΠΕΣ Η κΑ0ΗΜΕΡΤΝΗ Α0ΑΗΤΤκΗ ΕΦΗΜΕΡΤΔΑ ΤΗΣ Ο. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 _| ΑΡΤ0Μ0Σ ΦΥΛΛΟΥ: 1144 ΤΤΜΗ; 1,30 Ο
κΑΤ Ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΡΒΑΝ|ΤΗΣ
ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠ||(Ρ|ΤΕΣ
ΑΕΟΖ|Ν|Ο
Ο ΗΓΕΤΗΣ
Ο ΕΡΑΖ|Α|ΑΝΟΣ ΕΡΗΚΕ
ΤΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ κΑ|
Ο «ΠΑΠ» ΤΡ|ΒΕ| ΤΑ ΧΕΡ|Α ΤΟΥ
ΑΠΟ ΤκΑΝ0ΤΤΟΤΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΟΥΖΑ
ΤΟ ΜΕΤΕΟΡΟ ΒΗΜΑ
> Μ|ΑΣ ΑΞ|ΟΑΟΓΗΣΗΣ
_ «ΟΕΑΩΝΑ¦ΕΣΩΜΤΑ
- ' ' “ Σπ0ΥΑΤΑΤΑ ΜΑΜΑ»
ΗΜΕΡΕΣ Κ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡ|ΩΝ» Γ|Α
Τ|Σ ΠΡΟΟΕΣΕ|Σ ΤΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑ|(Η
ΚΑ| Τ|Σ ΔΤΟΤκΗΤΤκΕΣ «ΖΥΜΩΣΕ|Σ»
ΟΑΥΜΠ|ΑΚΟ| ΑΓΩΝΕΣ
Ο' ΗΠΑ ΧΟΡ|Σ ΑΝΤ|Σ|'ΑΣΗ κΑΤΕκΤΗΣΑΝ
ΤΟ ΧΡΥΣΟ Ν|ΚΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛ|ΚΟ
ΤΗ ΣΕΡΕ|Α (θε-66) ' ΧΑΛΚ|ΝΟ Η |ΣΠΑΝ|Α
. ·17-20
| _ μ ·__
ΒΟΛΕΪ: ΠΡΩΤ|Α ΤΗΣ ΒΡΑΖ|Λ|ΑΣ Τ - “
ΠΟΥ ΝικΗΣΕ ΤΗΝ |ΤΑΛ|Α (3-0)
ΦΤΑΤκ0Τ ΑΓΩΝΕΣ ο ·
ΤΡΤκΑΑΑ - ΑΑΜΤΑ 1-0
ΑΤΤΕΑ - πΑΝ0ΡΑκΤκ0Σ 0-0
ΣΤΑΤΤΣΤΑ - Ε0ΡΔΜ'κ0Σ 0-2
κΑΜΤΤΑΝΤΑκ0Σ - πΥΔΝΑ κΤΤΡ0ΥΣ 0-3
ΑχΤΑΑΕΑΣ ΝΕ0κΑΤΣ - ΝΤκΗ 00Α0Υ 1-2
ΕΑΕΥ0ΕΡ0χΩΡΤ - ΑΝΑΤ. κΑΡΔΤΤΣΑΣ 0-2 ,
ΝΑΟΥΣΑ - ΔΤΑΤ0ΡΑΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ 0-2 - ποπ" ΜΜΟ): (57 )
ΜΑΚΕΔ0Ν||(0Σ - ΑΑΜΩΤΤ0Σ ΑΡΤΔΑΤΑΣ 0-0 _ ΚΔ' ΓΚΟΤΟΒΟΣ (7 1 Ί
ΟΔΥΣΣΕΑΣ κ0ΡΔΕΑΤ0Υ - Α0 κΑΡΔΤΑΣ 1-1 ' ΥΠΟΓΡΑΦΗ ο ΤΤκ0Ρ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ »Τ Σελ 33