Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241·4584
»4 Σελ. 35,36
ΕΞΟΡ|'|ΣΑΝ
ΤΟΝ ΠΡ|ΦΤΗ
ΤΑ 24 ΛΑΘΗ
ΣΤΟ 30
ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ
”  έ·
κι;ριν
“ ι 'ΤΔΒω  ι °
υιιωειυ
 β .Ξ
_ ΜΒ'Υ· .' ι
 , - Η “π *Τ  Η' ””` _ “Ξ
ικΗ_ΕΦΗΜΕΡιΔΑ ΤΗΣ Β.  ΠΕἔ|ΠΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡ|ΟΥ 2Ο16
ΣΥΓΚΛΟΝ|ΣΕ
Ο ΜΠΟΝΟΥΤΣ|
υ  ει· Δ ΕΚ €
'  ΠΑ ιιιπιι·ικΜε:ι με
ΜΟΝΟ ΣΤΗ «Μ»
ΜΠΕ? '
ΧΡΟΝΟ ΣΤΟΝ ΕΛΑΝΤΑΝ
Σελ. 29,31
Ο' ΞΕΝΟ| ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ
Τ·|·|ηΛ|ΑΦΟΡΑ· ΑΛΛ|ΠΣ.Ι
ΝΑ Γ|ΝΕ| ΣΥΝΕΡΓΑΣ|Α
Ο' 1Β+1
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΚΟΥΑΡΛ| ΟΛΑ
ΠΡΟΤΑΣΕ|Σ
ΠΑ Το ΤΜΕιο η
Με πιοκΡιΜΑιικΑ Η'
ΜΜΜ  νι  ν- 
ι· ΟΒμυΤκἔ Μακεδυνικό
:Ψ “Ψ 
ΟΕΣΕ|Σ ΕΡΓΑΣ|ΑΣ
Γ|Α ΜΜΟΣ|Ο ΝΑ'
|Λ|ΠΤ|ΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΕΝΤΟΛΗ |ΒΑΝ ΣΤΟΥΣ ιιΑικιεΣ:
«ΕΣΕ|Σ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ ΣΑΣ,
Η Λ|Α|ΤΗΣ|Α Ε|ΝΑ|
Λ||(Η ΜΑΣ ΛΟΥΛΕ|Α...»
Η άμυνα
Ο Ρ δείχνει
ιιιθευιι...
Ανάλυση του Μάνου
«Αναστό» για έναν
ατιοτελεσματικό Αρη
' Με τα α τα «χτίζει»
εμΠιυτουύνη
στα αυοδυτήρια
Σελ 12,13
' ΑΝΤΕΞΕ Γ|Α 33 Ι, ΑΛΛΑ
ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
' Δ|ΑΣΤΡΕΜΜΑ Ο Μ|Λ|ΕΝΟΒ|ΤΣ.
' ΣΟΥΛΗΣ: ΘΕΛΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑ| ΥΠΟΜΟΝΗ
' ΣΥΓΚ|ΝΗΣΗ ΣΤΟ Φ|Λ||(Ο ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ
Ο. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ' Ν||(Η Β-Ο ΕΠ' ΤΗΣ Α.Ε. ΠΟΝΤ|ΩΝ