Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
' Ο... ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΠΕ
' Ο' Π|ΤΣ|Ρ|ΚΑΔΕΣ ΣΚ0ΡΑΡ0ΥΝ
ν Ξ ~ .4' ά Ι γ
. Λ μ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡ|0Υ 2015 7
|·| ΚΑΘΗΜΕΡ|Ν|·| ΑθΛ|·|Τ|Κ|·| Τ|Μ|·|:1,30 €
τιε φανέλεε
Σάνθπρα Τζερπσάρ
για επ νέα χρονιά
Μη: ιΑ·ι Ειτε:
Κατάλαβαν; επιτέλσυε,νστσν "ΑΟΚ ότι λείπει έναε ποιοτικάε μέσω,
που να συνδυάζει τιε αρετέε των.8υσ βετεράνων άσων
(ο ρέχσυν» σι σκάσυτερ για να αποκτπθί τον·|ανσυάρισ Στάκσε και επιθετικάε
Ν _  ΜπισΝε
20:30
ΜΜΜ _ , Ξ 
 @Μ  ΤΗΝ ΜΜΜ ΜΜΕ".
- ¦ ΜΜΜ Αυεσνσπεπ
'Το «ΠΑ|ΧΝ|Δ|»
ε=ο·μἀ<εΝΒ-ΜΜΡ  κι  _; '4 _   
Προσπαθεί 7 - 7
να ακυρώσει ' Μ 7 ` Μ ο «Παπ» γιορτάζει τα 46α γενέθλιά
υ) .Ευ
τ'= Ξκ^°γΞΞ Με ΕΠΟ - γ ` εσυ και π «Μ» γράφει άγνωστεε
και να σκπ ατίσει , ¦
ι ¦ , . . ω › εμ· λεπταμερειεε Με αθλητικπε
4, "Ιαν θελειστπνΕΒνικπ σχΣκιμπε "Ρ” ΡΜ ΜΜΜ"
γ ,- , _   · κα ιέ αε του
Χωρια Διαμαντακσ μἔΚυπρσ με β“ΞΡ“ν°ΡΞ Ρ Ρ
η ρ- ω!” υ· να· ποδασφαιριστεε!
Ρία »1 »1 Σελ 2 Μ Ελ 1071144 ' οι ΑΠΟΦΑΣΕ|Σ ΤΗΣ ΑΩ. 10
Χ καιῦΕσθσ