Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
 ΠΡΑΞΕ|Σ ΣΤΟ ΓΗΠἔΟ
 Ο Δ|ΟΥΔΗΣ ΚΑ| ΤΑΤΟΣ Μ|ΛΗΣΑΝ Γ|Α ΤΟΥΣ
ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΣΤΗ ΞΟΡΕΠ |_ΕΑΟΟΕ
' Ο ΑΡΗΣ ΚΑ| ΠΑΛ' |Δ|ΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΟΛ|·ΤΤ|ΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΡΥΣ|ΟΥ! Γ|ΑΤ| ΑΠΟΠΟ|ΗΟΗΚΕ ΤΟ ΑΚ|Ν|·ΤΤΟ
ΤΟ |ΚΑ ΚΑ| ΠΟ|Ο ΟΑ Ε|ΝΑ| ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ
' ΠΑΡΑΜΕΝΕ| ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ» Η ΕΝΑΡΞΗ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΤΡ|ΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡ|ΟΥ 2015 4 ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1187
ΜΑΖΕΨΤΕ ΤΟΝ
ΚΑ| «ΣΤΕ|ΛΤΕ» ΤΟΝ!
Ο ΧΟΥΣΚΟΓΛΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕ ΑΡΧ|ΚΑ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΣ ΟΡΑΚΗΣ
(«ΕΚΑΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΟΟΣ») ΚΑ| ΜΕΤ
ΤΟ ΕΠΑ|ΖΕ «ΤΡΕΛΟΣ» Μ|ΛΩΝΤΑΣ _ ῖ
«Μ» («ΗΤΑΝ ΟΦ ΣΑΪΝΤ Γ|ΑΤ| ΕΚΑΝ 
ΣΚΡ|Ν ΑΛΛΟΣ ΠΑ|ΚΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ»)ι
Σελ 14,15
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ Τ|ΜΗ: 1,30 €
ΕΠ|Δ|Α|ΤΗΤΗΣ ΔΗΛΩΝΕ|
ΟΤ| ΠΑΡΑ|ΤΕ|ΤΑ|
(ΜΕ ΥΠΟΚΡ|Τ|ΚΗ
Α|Τ|ΟΛΟΓ|Α) ΑΛΛΑ
Η ΕΠΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕ| ΝΑ
_ Δ|ΟΡ|ΣΕ| Δ|ΑΔΟΧΟ Γ|ΑΤ|
Ι Η ΟΗΤΕ|Α ΤΟΥ Δ.Σ ΛΗΓΕ|
Δ  ΑγΡ|ο!
Η «ΧΤΥΠΗΤΗ» ΑΔΥΝΑΜ|Α
ΣΤΑ ΧΑΦ, ΤΑ «ΑΧΑΣΤΑ»,
ΤΟ ΝΤΕΦΟΡΜΑΡ|ΣΜΑ
ΤΜ ΜΝΗΜΕΣ,
ο «ΑΝΝ» κΑΜΠοΣ,
ο· ΞΕΧΑΣΜΕΝο· ΜΑΜ'
ΜΜΜ-ΕΑΒ" Σελ 2 ΜΠΑΚ ΚΑ| Η Δ|ΑΧΕ|Ρ·ΣΗ
ΚΕΝΤΡ|ΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΠΟ Το" Κ00ΥΤΣ
Ο Β. ΜΑΡ|ΝΑΚΗΣ!
Η Ασεπ Εεο ΕΤο|ΜΑΖΕ| ΠΡΟΤΑΣΗ
“ "._ Ο'
°¦Α ένο”.
Εν°ρἔ?Β°Ξω κι! ,
Ο' ΑΡ|ΟΜΟ| Γ|Α ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ
ΜΕΤΑ ΤΗ Ν|ΚΗ ΣΤΗΝ
ΤΡ|ΠΟΛΗ
' «ΔΕΝ ΟΑ Γ|ΝΕ| Η ΚΑΚΗ
Δ|Α|ΤΗΣ|Α ΑΛΛΟΟ|
ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗ Ρ|Α»,
ΛΕΝΕ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ
' Γ|ΑΤ| Ο |ΒΤΤΣ «ΞΕΦΥΓΕ»
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ
ΚΑ| ΑΣΧΟΛΗΟΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ
ΧΟΥΣΚΟΓΛΟΥ ΚΑ| ΤΟΝ ΒΑΤΣ|Ο
ΚΑΕ πΑοκ Σελ 39 'τις
Ο «|ΠΟΝ ΜΑΝ»
ΜΠΗΚΕ ΣΤΑ Π|ΤΣ φ
ΧΩΡ|Σ ΜΑΡΓΑΡ|ΤΗ (ΠΟΥ ι
ΕΠΑ|ΞΕ ΣΕ 165 ΑΠΟ ;
ΤΟΥΣ 177 ΑΓΩΝΕΣ)
Ο ΠΑΟΚ ΑΥΡ|Ο ΜΕ ΠΑΟ
ΠΔ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ `
Ἡ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΖΗΤΟΥΝ ΛΥΣΕ|ΣΑΠΟ ΤΟΝ |Β|ΤΣ
Π ΟΛΕΜ ΟΣ|  
«ΤΕΛΕ|ΩΣΑΤΕ» ΛΕΕ| Η Α.Ο. 1Ο ΣΤΗ Δ|Ο|ΚΗΣΗ
. πΑΡΑοΑγΜΠ·οΜκΗ
3 Ι ΒΤ ΚΕΝΕ+ΑΝτ·ΝἰΑΗ ^κ"Β^ ΤΟ
ῦ - ¦ οΝε·Ρο Μογ»
ΚΑΓ|ΟΥΛΗ ΚΑ| ΠΡΟΕ|ΔΟΠΟ|Ε|...
ΤΑ ΠΟΛΥΕΡΓΜΕ|^ Π 0κΤΩΒΡιο: οΡοΣΗΜο
έ · «ΕΜΕΑ ο;" Ε|χΑ
ΜΕ Δ|ΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕ|Σ,
ΣΤΑ ΚΕΡ|Α ΤΟΥ «ΠΑΠ»
ΚΑ| ΔΕΝ Ε|ΧΑ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑ| ΣΑΦΑΡ|
ΠΟ|ΟΥΣ ΚΑ| Γ|ΑΤ| ΧΡΗΣ|ΜΟΠΟ|ΗΣΕ
ΣΤΟ Ρ|Ο»
' «ΠΕΡ|ΜΕΝΟΥΜΕ
Γ|Α ΒΑΘΜΟΥΣ
ΣΕ Δ|ΑΦΟΡΕΤ|ΚΕΣ ΟΕΣΕ|Σ
ΠΡΑΞΕ|Σ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΟΛ|ΤΕ|Α»
Μ Σελ 3657
υ· Σελ 10-12