Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' · : ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ
ί: /!Β“ρ[|Δ  
Η ΑΟΑΗ'Π|(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΟΚΤΩΒΡ|ΟΥ 2016 Τ|ΜΗ: 1,30 € Σ
/ὴ /κ_κΝ 7 //"`Χ“ Ϊ 'η Τ ` ή” › Ι
Υ υ ΩΧ ~ κ Ν) β χ19 Π η Τ', ΣΤΟ ΒΕἔ=ἔ
Κ! /| γῆ Χ Κ Κ /[ /Ξ Ο ΗΑΩΟΣΤΟΑΗ
 ω  ΤΜ ΠΑ Το Φ·Λ·κο
// /'/:ΧΧ "ΧΧΧ  
|55Ν 2241-4584
'η  ΠΑΝΕ0|ΜΗ ΠΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕ 
μ - -“ εΟΤΤΩΤΤ3Ι
ΜΕ πΑΡΤ·2ΑΝ κ ν ν 
ΠΜΣ Ο ΑΠΟΛΥΤΣ
ΤΟΝ ΚΑΝΩΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ
ΒΑ5ΚΕΤ |-ΕΑΟΟΕ
Τ» ά!
¦ῇχ Μ /Τ_ΣΧ ΣΧ' › '
/ Λ χ Ο ἶ// Ν Υ κζΓχ Χ ' ΤΑ ΡοΠΕΡ
Τ η Χ _/,/ Τ Χ ¦ Τ Τ ) ] ΤΩΝ 14 ΟΜΑΔΩΝ
Ο Κ Ο Ψ / Π ΣγΝΕΝΤΕγΞΕΤΣ :ΑΡΑ
μή Υ ΚΜ γ _ ._ Ι χ ΚΑΤ ΜΑΡΤΑΡ|ΤΗ
''''' Ϊ Ο' Ο ' ' · Η «Β|ΒΛΟΣ» ΤΗΣ Α1, ΣΤΑΤ|ΣΗΚΑ
' Η @ΕΣ/ΤΤ»  9 - ΣΤΟ|χΕ|Α,ΤΟ ΜΕΤΑΤΡΑΦ|κΟ
ΠΑΡΕ-ΔΩΣΕ, |ΣΤΟΡ|κΕΣ ΣΠΓΜΕΣ
ΚΑ| ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
_ ΚΑΛΟΚΑ|Ρ|ΟΥ, Δ ι
Μ ΣΤΕΛΝΕ· Το ΜΗΝΥΜΑ
ΕΝΕΣ Κ|Ν|]ΣΕ|Σ
Μ ΧθΕ· _
@ΜΠΑΡ ' ΤΤ ΕΝΑΝ |Ε|ΤΣ ΚΑ| Σ|ΜΠΕ
Ο χΡΗΣΤΟΣ ΤΕΡ:ΑΝ·ΑΗΣ Ο χ «Η ΑΘΛΗΤΩΝ ΒΟΛΕΪ
ΜΜΜ-Μ Γ|Α ΤΟΝ ΤΖ|ΟΑ|·| . Μ ΠΛΑΝΗΤΗ
ω Σελ. 3-9,5 3,64
' ΚΡ|ΣΜΑΡΕΒ|ΤΣ: ΘΑ Ε|ΝΑ| ΟΜΟΡΦΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ Γ|ΝΕ| ΣΤΟ ΒΕΛ|ΓΡΑΔ| Ο Ο Δ|ΚΕΦΑΑ0Σ Δ
|ΚΑ ΟΠΟ||·|Σ|·| ΣΤΟΝΑΡ|:|ΙΓ|Α η
Μ Μ Μ “Ε ρ η ΣΥΜΒΟΛΑ|Ο, ΔΕ ΦΕΥΓΟΥΜΕ
· ΚΑΤ|ΟγΑΗΣ: ΥΠΑΡΧΕΙ
ΑἶΩΝΙΣΤΗΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
γ · η - · · ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ: ΑΗΑΗΡΩΤΟ
ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΑΗΟΔΕ|ΕΕ|Σ.
ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ Ο ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑ|(ΗΣ
· ΣΗΜΕΡΑ «ΚΑΗΡΩΝΕ|» ·· .. ζ · . ζ . Ο Ρ Η: ,  . ΜΑ - ~ ΚΜ ο' ΜΠΡοΠ|Νο| ΤΟΥ
ΠΑ Μ|Λ|ΕΝΟΒ|ΤΣ ΕΝΟψΕ| _. › Ο _ ΝΤ|ΝΟΥ ΚΟΥΗ €: >. - , ' ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ
ΔΟΕΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Τ ΘΕΛΩ ΚΜ ΘΕΑΜΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΕ Ν'ΚΕΣ · ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΖΑΦΕ|Ρ|ογ