Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
γΙΙλΙΗ: Ι]
ΣλΗΒΧΙ() Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΝΝ
.ΧΡ ΦΥ.Χ.Χ( Η ΤΝ!
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ Ε ΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιχνη.μι·ι·“-ιιιιιι¦ῳ·
για ΜΝ
Ο' 0ΦΕ'ΛΕΣ - το Λ0|'|ΣΜ|Κ0 "ΟΥ ΣΔΟΕ - Ο ΕΝΦ|Α
ως ο" γλ“!ε
απο τις   /    
ΚθΤθσΧεσε
ιιπΡοεοπιιΔιιΜ-οιπι>ο:οπ Δ ·
τονΔιιιιοΣιονκΑιτΑΔεΔιΜεΜ Ο “ ι
Παγίδες για όσους πούλησαν ακίνητα ρ “Ο
Τα «κόκκινα» δόνεια και τα Κέντρα Ο μ
Εξυπηρετησης Δανειοληπτων έ
.· ;_ ;“¦ἶί
2.' . .
“ 6/ , ρ
5,6 ·
›ιι=ιιι:τικοιἑΔ
ΑΚΟΜΑ Οι όροι και οι προϋποθέσεις για να ξαναμπείτε στις ιοο δόσεις
Σενόρια στο τραπέζι αν έλθει «μπλόκο» για τις όδειες της τν
Πολιτικό σκηνικό ρήξης για καναλια και Τράπεζα Αττικης ›Μω.“
_ Δ  ΝΕΟΣ Φθ|ΝΟΠΟΡ|ΝΟΣ ΓΟΛΓΟΟΑΣ κΑι ΛΟΥΚΕΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
“ ο Φρενίτιδα και απόγνωση
 Φορολογικό ποινολόγιο - οι δανειστές τελειώνουν τον "θα και "4ο μισθό
πω· η τη·  -:  ·-τ:ε+#ε8Ἡ#ω:“π Ξ.;';ι“ Με α: Ακουω-Ξ τ   :Ξ ι· ·°·.Ξὲ·ζ "Ψ
4 - υ" :'.:· : Ϊ ΧΡ `· .01 .';|ρΧ·;,8
η | 3 Φ :ί ι; ”3.
οθ τικ έ ε
η Ελλάδα
ο' °"°"ή°ε'ς Της Μέρκελ Που απέρριψε το ελληνικό από · ; “η  Η
ηκη ψυχών ορι
ιιΡυΞεΜΓΗω:Τυ 
πιανω παλιο  
'ερώνυμος και
«ιερός πόλεμος»
Ἡ Ανεβόζει τους τόνους με
τους δανειστές. αλλαζει
ΜΜΜ Μ Το Χρέος
› Μ ο
¦ι;_ς.
'Ενα βημα
πριν τη ρήξη
'Δνωνεργαστειςξαναμε
τηΝΔ.τέλειωσες·
,.-5 Αν
έ ε ,θὰ
ἡ ¦.¦_
Τα καιρικά
φαινόμενα
απειλούν
τη χώρα
' Ποιές περιοχές κινδυνεύουν
'ΤιλένεοιεΜρονες
›Μωιτ