Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
ΣΥΝΕΧ|ΖΕΤΑ| Το θΡ|ΛΕΡ Με ΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝ|ΣΗ ΤΗΣ 50ΧΡΟΝΗΣ γ
χ ¦_ / 1 η
ω Ο ω ΜΜΜ Ο Μέ
Μ 'Η Ι: 3 Μ 311115 [3 ,
Μο  υυωω
' ΣοββοΙοκυρ|οκο 24-25 ΣεΠΙεμβρίου 2018 ' Δρ, Φυλλου 85]
Σοκάρει η κατόθεση του ιοτροδικοοτῇ Νικόλαου Κοροκοὐκη
ΤΕΜΜ|Μ `.
κ .¦ι
Ι Ι # ο ο ¦
> Ϊ ~ ι ' ¦ . · χ
,έ γ.  ὰ κτ] “ μ.:
. _ ¦_ .
2 . Ξδ:5.“ ι  ”
Κ η  ο  ο
'σελ.5 7
«ΜΜΜ» οι τοίχοι που Μνεία" ως ΜΜΜ Μ"
τ· · Ι ·
ο Ί ω:Ἐἔ ο «ΕπκοιΜΜ ως ΜΜΜ»
 Ι  σε.
_ ἔκ  Χ