Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Τ' Ε|ααθΗκΕ ΣΤΗΝ ΤΡ|ΩΡΗ Δ|κΗ
ΜΜΜ] _ Δ
' Παρ οοοο ων 23 ΣεαΙεμβρίου 20ΙΒ ' Δρ. Φύλλου 850
Π|Τ-ΤΖΟΛ|
«Ειναι ΜΜΜ. αΜα
ενω Ιαν αγαπω» 
ι ο | ο σ " ' αναζητείται, ΜανὡΛΠ5
· Καραῖζαΐ6α5
Τα θύμα Μανώλη5
Μωυσή α5
ρ · σελ.5
Δ|ΕθΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤ|Α '
   να'ναι· νε
η  >  , |  Ιαν Μαννα
ΔνΙωνία
αννα·  Α
ΡεΒνανα κ