Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 538 ΤΙΜΗ: Ι.5ἐ
ΣΑΒΒΑΤΟ ΙΤ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΡΠΕ88
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
τιτιι·ιι·.ρι·ς88-Μακρή
ΟΕΛΟΥΝ κι ΑΛΛΟ Λ|ΜΑ - ΕΧΟΥΝ ει=αΜικΟ ΣΧΕΔ|Ο
Για πλήρη φτωχοποίηση της χώρας Για αρπαγή του πλούτου - Την πτώση της κυβέρνησης
Ε|ΜΑΣΤΕ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ
ΝΕΑ ΠΕΠ ΕΤΠΑ
2ιιτΟγιι ΑΠΟΛΥΣΕ|Σ :Το Μι
κΟΒΟγιι ιΞιιιΔΟιιΑτΑ - ΦΟΡΟ ιιΑΜλι·ει:
Απαιτοάν εργασιακό μεσαίω
Αρνοὐνται τους ακατάσχετ  ι_ερισσμσός
Ο Γολγοθάς της Πρωτιά στους φόρους,
διαπραγμάτευσης ψ την ακρίβεια, την ανεργία
Ο... ΜΜΟ: κι=νιιετΑι ετιι ιιετΟι!ει=ειΑ
έθαψαν» την
αλήθεια για τ
Στο εδώλιο πολιτικοί, τραπεζίτες, επιχειρηματίες
8ίοτηοη8 - υποβρύχια - Εηοταα - Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ›εελ.τ
 ρ  . --,@  “Η  'ος'
6- κ _> .Χε-?ΙΒΝ Οι·:τ>ἐἐ;Μῳ- 8ῦἶἔὅ·“%*ἡἶ
, Δ . .  κ  ή Γ :μ .;,ἑ:ϋἔΨ:ὡ·;Ηῇ#
. Οι τρελοί τζΤίροι και
`_ η φοροδιαφυγή
1 ω ` ΜΗ
3  “ή από την πορνεία
Τα διεθνή σε" σίας. και η παράμετρος ναρκωτικά
ΠΡΟΒΑ ΣγικγΒΕΡΝΗΣΗΣ
Τσίπρας
με Λεβέντη
στη Ν. Υόρκη
' Τα μυστικό των 72 “κοινων
ωρωνν στις ΗΠΑ. Τι προτεινει
ο πρωθυπουργός στον πρόεδρό
της Ενωσης κεντρωων › Σελ. Β
ΜΗ1Σ91ΑΚΗΞΣΜΔἐἑ_“
'Ετσι θα
κυβερνήσω
' Μείωση φόρων, δαπανών' νεες
επενδυσεις και αναπτυξη
› Σελ. Ο
ΚΔ' ΜΕ ΤΑ ΠΡόΣσγΓόιιόγΛΑ
δ :Τὰ .Ί 7 __>,,
ι: .Ο 
, Δ Ο
· · ι
Η Παιδεία
σε αναταραχή
' Ο διχασμός, το πρόβλημα.
οι εκατερωθεν θεσεις
› ΣΕΛ. 2-3
Ο' κΕΡΔιΣι.ιεΝΟι - Ο' ΧΑΜΕΝΟ!
ειἘἔτ
Τουρισμός δυο
ταχυτήτων α
Ολική επαναφορά
για ΓΑΠ και Σαμαρά;
› ΣΕΛ. Μ