Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
«Τρ όθῆιιμσ για μένει έγινε
ιιοθοε και τροιι08 ζωιιε»
24.9.2οι6·Αρ.ωῇῇω  
· Όε€|ς5τ89Θ24.9ι
ω  ι”ιι·ιι“ ΜΜΜ
Το «γοῆόζια» τραπεζὡμστιι και...
νυχτοιιεριιιιτήμοτο στη Β. Εῆῆόδο
...αΠανΤα ο Πρόεδρος Των απεργών ΟΑΣΘ
Δ. Τσερμενἱδης στις <<φωνες>> και εκκλήσεις φορέων
επιβατών και αγορας - Μεχρι να καταβληθούν Τα
δεδουλευμένα η Θεσσαλονικη χωρις... συγκοινωνἱα!
(*αΤραΤιωΤικα φορΤηγα)
Οι «χρυσοί» του Ρίο
συνεχΚουν στο
...ιιρωτόθῆιιμο ζωήε
_ «Ο ογιισυχιιτικόε
` οποηχοετηε
φετινιι8 ΔΕΘ»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα