Πρωτοσέλιδο Η εφημερίδα των συντακτών: Χωρίς εξετάσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
20 ωμά
δωρΠ“' ο
ι ο Ι Ρ° ! .
Δάσκαλε που Μ..
Η γερμανική επιχειρηματική
ελίτ, που κάνει μαθήματα
ηθικής στους άλλους, είναι 
πρωταθλήτρια στη διαφθορά
Οταν οι Αυστριακσί
αλεισαν τα σύνορα
και στους Ελληνες
' ¦ἱ~
ι· ·_
τι Ξ- Μ ν °
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡ|Α|(0
|·| ΕΦΗΜΕΡ|Μ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΤΑιΡιΣτικΗ ΑποτεΥΜΑτιΝιι ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ νννννν.ειεγη.9ι
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΕΝ9ἔ9ΜΜΠΨΡΑΨδ...ί.τι,   ι
μ υπουργός Επικρατείας ά ά
- «Πρόωρες εκλογές
· τα  δεν θα γίνουν, ο
Α ἐ ν φ Ι κόφτης δεν θα
Γ|ΛΝΗ
ΒΑΡΟΥΦΑκΗ
ΙΙ'ι Ντι Μινι πιω '
μι Η· Νασαι:
ΤΕΛ ΙΙ
Τ η δημιουργία ενός νέου σχολικού συστήματος χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις, με το οποίο θα μπαίνουν οι μαθητές στα
Πανεπιστήμια. επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας.
Το νέο σύστημα προβλέπει την αναβάθμιση του Λυκείου, καθώς
4 οι ιιαιιτιιιιιιιιικιτ
ΑΡΘΡΟ με το απολυτήριο και τον ανάλογο βαθμό ο υποψήφιος θα έχει τη
 Π φ γ _ γ Η γ φ γ   δυνατότητα να φοιτήσει στις σχολές της επιλογής του.
οικονομολόγος
Τρεις δρόμοι για
τι 3 τη διάλυση της
Ε Ε “ί Ευρωπαϊκής Με μαρτυριες και στοιχεια η «Εφ.Συιι» ανασυνθέτει το σκηνικό της ΜΜΜ και
Ενωσης αποκαλύπτει τις ποικιΆες προσπαθειες διαστρέβλωσης που ακολούθησαιι
"'ΑΝΕΛΜΔ|ΚΗ παπα χαπια: Μακη: 
Ραδιοτηλεοπτικά τοπίο και.ΞΜ
ναδηἔοκωρήἔει 29% 
ο ιαγωνισμ ς; 9% 
· Απορρί θηκε από το ΣτΕ
ο' 9 εΜ80ξω καν°λἀρχες και η τε ευταία προσφυγή
των υποψηφίων κατά της
|Ι Ο βασικός α-μέτοκος διαδικασίας
· | στον χώρο | |
της ενημέρωσης Στην αντεπιθεση η κυβερνηση
για το σκάνδαλο θἰ8εα
ΑΡΜθΔ|θΣ ΡΥθΜ|ΣΤΝΙ- ΕΕΕΠ - Η ΣΥΝΝΕΤ0ΧΝ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΔ|ΓΝ|Δ ΕΠ'ΤΡΕΠΕΜ|
ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΙΩΝΑ ΑΝΩ ΠΙΝ Ι8 ΕΤΩΝ, Ν ΣΥΧΝΝ ΣΥΝΝΕΙθΧΝ ΗΗΕ' Ν|ΝΔΥΝΠΥΣ
Εθ|ΣΝθΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΕΙΑΣ ΠΕΡ|θΥΙ|ΑΣ - ΙΡΑΝ Η Ν ΠΝΡ|ΞΝΣ; ΙΝΕ