Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
ΜΜΜ" και" τη"
98722Μ|¦τ606$ 35
ΚΩΝΣΤΑΝΤ| ΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
«Μπιτ» στη ΜΒΜ
Γνωστή επιχειρηματίας κόλλησε τον τα από τον μααϊσέξσυαλ εραστῆ της
ΤΡΟΜΟ!
στα" ΜΜΜ
σελ. 5
·.ἶΜΙ Ί7
τ   ΜΡ|ΑΜΠΕΜ0Υ  ΑΘΗΝΑ αΝΑΣΗ 7·° _
 ΜΠΕ-4800» ΜΜΜ ααα  ο Νατασα μ _
 χ χ· 'Μ ΜΜΜ τα' Μπα ως ~ ρ  την εφερε #
Ψ ως Μ|ω"ς 'ΜΒΜ'Μ  κοντ" στον
ΜΜΜ 'Με Μ""°"'!Ξ!Ξ "ΜΒΜ ΕΠΕ `