Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΑΑι'(›Υ·Ιι›γ 2ιιι6 ΑΡ.Φι'ω›'5 7 'ι`ι›ιΗ:.5 "Μ"^"ΡΩ"Ε|“|Ϊο "ΡοΣΦγ"κο
Ι 7_ 
θα μας μεινουν χ
Ι 7;
ια συγχαριιιιιρι Ι
Το <<ΜΛΝΤΡΩΜΑ» ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΟΥ οι Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΛχιι.ιοιιιιΑΝΛΛΛΡχοΝ  ι2ΞἶΨἔἔξἄξι!ἄΣ 7
· Οι άμυνες που ειοιμαζουν οι <<κομμένοι» γ “ ·
Ποιοι θα ιιέιρ“ο“νΞ Ζ 
"ς Τεσσερις  Ξ 
› Ίὑ"
ῦ ιεγΡιΑκοΣ Μμ7ιΣοιΔκμε
Ι 7 7 7 Ι
¦ Ρ Μ '” ι Π. φ ““““*;“ Ι
  Το σχεδιο ιου
“ Ι . ν  για ιιι ΔΕθ Με...
Τα μιιαιικα ιοιι διαγωνισμού αιιι Γενική Γραμματεία Τύπου ι =
Το ρανιζο, το μενου, τι διαδικασια και Το
ὁροκὸνιειο μέιρο με ΜΑΤ και ανιχνευτές
Το «Παράθυρα» για εκιιομιιές μέσω 'ιιῖΘιηΘτ, ΟΤΕ,
Α η Ο η Ι η ε ΙΟ ο Σ 'ουι·ιουργοςαουΜώνειοτι
ΝΟν και (ΠΟΤ μοχ Του ΝΟ μβρι Ο Το ΤΕ ο 7 ασ ἡ
.ι - _  τααι...7τχ
4.000 αοιυνιοι φρομ ουν Τρομολαγνεία 
 ιι ιιραγμαιικος ι
νι Ρε και... αγαλμαι7  κΜ“νος¦ ,...
'Σαρώνουν διαρρήὴες και κακοποιοί . ι 7  .Στον ΜΜΜ φημών 7 Ι · =;
'Αλλάζει ιιΑοιυνομία και «σπάει» σκι Πέντε ι : Δ 7 7. ο 7 =α αληθινα και τα... ψευιικα αερισια·ιικα Το ξανα 7
' 7 2 θ στο αιιοαιιααμα
Σ0ΚΑΡΕ' Ο ΑΚΗΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ · ΝοεοκοΜειΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ _ “ “ η". κ'
Πρεπει να ειμααιε ετοιμοι τ_ _ ,ι Η δημοσια υγεια νοαει ἔΤ9ΥΝΝΑΦἔ9 :μια
Ψ" μεΥ°λ° 0800   και... ξεαιικωνειαι "ο" εμ"
~ ι Γ ννιι ι'
'Υααρχουν ρήγμαια μου «φουνιὡνουν» ' · · 7 ο Ἡ 7 μειοιμαζῳν«μαλοκοἔοωΔΕθἩΒιΒαΜ7 ε7777 μα