Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
26 08
ΜΒ( ' _-ΤἰΩ“ἱ  ΠΧ.
πΛοκἐμΤ|ΝΛΜ6¦ὴ|Μ Θ;|   7 | 
ΡΟ ΝΤΡ|ΤΝΕΣ
ΕΥΚΟΛΗ
ΠΡΟΚΡ|ΣΗ
@ΤΟΟ ΟΩ¦¦
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 4 ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1148
ΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ Τ|ΜΗ: 1,3Ο €
ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΕΑ'. ΠΑΛΕΥΕ| Ο Μ|ΧΕΛ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤ|Σ 14.ΟΟ
ΚΛΗΡΟΝΟΥΝ Ο' ΟΜ|ΛΟ|
ΤΟΥ Γ|ΟΥΡΟΠΑ Λ|Γ|(
Ο ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΣΕΝΜ
Ο ΕΝ. ΠΕΡ|ΜΕΝΕ' Ο ΠΑΟΚ!
 _ «Κ
ΜΜΜ «Μ» ΜΕΣ ο· ΛΕΠΤΟΜΕΡΕ|ΕΣ ΜΜΟ
Τα' Φ·ΠοΔ9ΞοΥ @Μ
ΣΤΗΝ πωπω·
- Μ? ΝΑΝΤ ΠΜ Μ ΜΒΜ
Τσκ ΝΕΟΝ" "ΜΑΜ ΜΒΜ
Π ΕΝΔ·ΑΦΕΡοΝ ΔΕ·χΝογΝ Μ· @ΜΒΜ
Τϋο «ΜπΑ:·Μο» ΒΑΝ _ · _ `
»ΤΑ Τοπ ΤΗΛΕΟ|'|Τ||(ΟΥΣ  χ γ
ΣΒοΜογΣ ΑιΡΗΑ ΚΑΤ Ε!  4
ΟΗΑΜΡ|ΟΝ5 |_ΕΑΟΟΕ| λ
ΚΑ| Ο |Β|(ΟΒ|ΤΣ ΣΤΗ Γ|ΟΡΤΗ ' Ο |
ΟΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ ΣΤΟ ΦΙΛΙΚΟ
ΤΗΣ ΟΠ5 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΣΣΚΑ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Δ||(ΕΦΑΛΟΥ ΣΤΟ ΕΗΑΜΡ|ΟΝ5 |_ΕΑΟΟΕ λ
ΜΥ ||·|·· ξ;
Ω |`ῖ ι η 4
@ΜΜΜ · 2
ΜΑΤΣΤογκΑΡΗ ΜΒΜ· Η
ΜΠΠΠΜΞ (1906)'
' Ο' ΕΠΟΜΕΝΕΣ
Κ|ΝΗΣΕ|Σ ΕΝ|ΣΧΥΣΗΣ
' ΗΡΟΕ ΚΑ| ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΠΟΤΟΥΡ|ΔΗΣ
ΜΜΜ" ΜΗ: © '
ΠΗΡΕ ΝΤ0|Κ|ΤΣ
Μ' ΦΑΜΠ|ο
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΓΙ ΕΟΝ||(ΗΣ
_ ο. 4
Μ  Η Σελ 3;
Μ Σελ6,7