Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
25 08
2 Ί + παίξτε υπεύθυνα,
αρμόδιος ρυθμιστής ΟΚ6Ε
χ2ΗΦΑ|ΣΤΕ'0ὲ
ΕΤΟ|Μ|·| ΝΑ ΕΚΡΑΓΕ| |·| ΟΜΑΔΑ:
Α0τ0 Τ0γ ΜΜΜ” ΤΩΝ. η ϊ
πΑικτ0Ν ΠΑ ΗΣ ΜΝΗΜΕΣ
“ΣΑ . . . - ε , ΜΝ. Ι _
,' ·_Η κΑ0ΗΜΕΒ! 'ΑΗΤ1κΗΕ0ΗΜΕΜΑΑ.ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ Μ “ <ΑΡ|δΜ0Σ-ΦγΑΑ0Ν 1147
 Ο. .51 - ἡ ·Μ¦.“_Ζ` -:_ἐ^› ΣΑΝ·
 Ο "ΑΟΚ ΣΦΡΑΓ|ΣΕ|
Χ ΤΗΝ |'|ΡΟΚΡ|Σ|·|
ΣΤΑ ΟΡ|Α ΤΟΥ ΤΟΝ «ΠΑΠ»
· ΣΜΗΜΑ Η ΑΣ0ΑΑ·ΣΠκΗ, ΚΜ γ"°ΣΧΕΤ^|
«ΑτκΑ0·» Τ0 ·κΑ .. Σελ 12,13 ΣΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥ
ΣΚΟΡ ΝΑ' ΟΕΑΜΑ
 ἔΣΕΑ|ΑΕΣ ΕΝΘΕΤΟ έ έ
 ΠΜτΕΑΝ`ΝΧ “σε “ ΝΕΒΜΑ
ΤΩΝ ΑΝ ΤΟΥΣ
ΜΑΜ Η ἩΑΤΗΡ0ΡιΑΣ 9ΠΜΗΣογΜΕ
' η | ΟΑ ΕΧΟΥΜΕ 
 ΑΨΟθΕΩΣ"· πΡ00ΑΗΜΑ,
η. 'Η ΗΕΑΑΑΑΑ ,γ 17 ΨΕΜΑ
= Υ|'|ΟΔΕΧθ|·||(Ε
 ΤΗ «ΧΡΥΣΗ»
. .“ κΑΤΕΡ|ΝΑ ΣΤΕΦΑΝ|ΑΗ
»ι Σελ. 46 @
ΕΡΧΕΤΑ| Ο Μ|'|Α|(ΝΕΡ
ο ΑΜΕΡΙΚΑΝοΣ |'|ΕΡΕΪΡΑ, - |
ΤΕΑΕιΩΣΕ ΜΕ ΕΣ
1. __ -7 γησχΡΕΩΣΕιΣ Τογ ΜΠ|ΣΕΣΒΑΡ ΚΜ
“Ε . ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ κΑΝ|ΑΣ 11Μ^,
Ἡ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ·
ΚΑΕ ΠΑ0κ Μ Σελ-47 0 ΕΑΡΕΑΑ 
ΤΑ «ΚΑΛΑ ΝΕΑ» ,. .Σ _ .
ΣΤ0 «ΝΑΑΑΤΑκ·» Α “ “τ “ . . Με η Τ
κ Λ _' ὰ 'ΣΤΗ ΑιΣΤΑΤΩΝ -· ΧΤ)! ,δ _ Αν ί ; 
ς ΙΕ “ ` ῦ ἑ^2ἔἐ=%ἘῇΜ ΘΜ@ ΑΝΑΨΕπΕΑΣι0ΣΕ ·ΕπΣΝ·χΕΑΕ·Μ0Ν·ΕΜ0Επκ0 
ΤΟ Φ|Λ||(Ο ΜΕ ΤΣΣΚΑ
 τη' *χ Ε|'|Ο||(Υ|'|ΕΜΟ: Ο '4
ξ !ΜΠΟΡΕ| κΑ| ΣΤ|·| ΓΕΡ
 ω Π0·0ΤΗΤΑ!Α· ΠΡΞΩΠ·κ0ΤΗΤΑ 0Μ ΕΝΗΝἶΡ0ΣΕ· '
ΗΜΕΡΩΝ ΜΜΜ κΑ _ Ε50τ· Ε·ΝΑ· ΕκΤ0Σ ΠΑΑΝ0Ν¦ η Ο
ΑΜ Σελ. 4-11,56
Κ ¦ .7 Ψ ΣΑ 7 :ς 147 +ηπτ.χ   ή: ΙΕ Ό
 1. μ: ΣΑΣ. ΝΑΤΑΣΑ. Η ΑΓΙ! ΒΒΔ.. ΜΕΝ;; @ΝΑΔΑ Η ΜΔ 1_Η¦]ιΜ Ι_Π_μ¦(:Ι@ε
Ε ὴ¦_Α_.
Ϊ 0· κπΕιΝ0·, πΑΕ0γΣ·Α 10.000
πΑ0·ΑΣΜΕΝ0Ν ΠΑ ΑΝ0Α0
0πΑΑ0Ν, ΕΑΕ·ΕΑΝ 0" Εχ0γΝ
ζ ' π0·0ΤΗΤΑ ΠΑ ΝΑ πΕτγχ0γΝ
β . Τ0Ν Στ0χ0 Τ0γΣ
για 5000· ΝΕΒΜΑ Η
0ΤΣΕΕτΑΝ  Δ 
ΓκΕΝκ00
(ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ Δ|ΕΘΝ|·|Σ
Ε|'||ΘΕ|'||(ΟΣ) ΣΤ|·|
Α|ΣΤΑ ΤΟΥ
|'|ΟΥΑΟΣ ΕΥΧΑΡ|