Πρωτοσέλιδο King Bet:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
-· . 4- τ ο· 4. ··· . η: - ·-ν εν· ::-·=Μ9 . ο. #
δ,ἶπ .· ]ΨΦ 3 'δ - "›· 4 η Μ'° Ι.. `_··- ε εΌ. 'ζ $"·'73άἙ|· 2 ' |_·ἐ.¦!Ξφ
 ` θ ·_
Μ ΣΙΑ/ΜΜΜ Μέ ΜΜΜ ΜΙΑ Μ ΤΕΡΜ ο έ
ΑΡΜΠΔ|ΠΣ ΡΥθΜ|ΣΤΗΣ: ΕΕΕΤ| - Η ΣΥΜΜΕΤΠΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑ|ΤΝ|Α ΕΠ|ΤΡΕ|ΤΕΤΑ| ΜΒΜ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΗΝ ΤΡ ΕΤΩΝ - ΤΡΑΜ Ν Η ΣΤ Η Ρ | Ξ Η: Τ Τ Τ Α |ΠΑ|Ξε ΥΠεΥοΥΝΑ
_-;τ3Δ.¦ ω _3“;ι“: Με· _ ' μ _ , ` -. ώ; . · Ιβ·  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΕ |0ΥΛ|0Υ 20% | Δ|ΣΕΒΔ0ΜΛΔ|Λ|Λ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
10ο Νοε. ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 967 ο  Μ Το ΣΤοιχκΜΑ 2 
ο " 'Η, κ· ·“··.~.·-·.·.-:·.Δ .ν _ _¦ χ· _ _ Ϊ -· . ·7- ο 4 μ· ο 
@Γ0ΜΗΜΛ
σκ 7-__=ερ“ ··
χε.) -·.···“ | _ ὰ >":. .
“ .¦-_ ε ΦοΜΑΣφ· · ΒΑΣΙΛΗΣ
:Β"_¦_ἈΜε . _“ ΤΣογΝΗ .εξ Δ ΜΠΑΝ|ΑΣ
βΒἙΒῇΌ|θ]οΌ- »Η ώρα Τοά`ὡ Π ' αχ Αλλάζουν όλα
_  _ απολογισμου! -; ο
>;τ-=κλάσΤκο_σε Ρίο
'_ και Σάο Πάουλο
ΨΜΝΜαἩκες@Μ¦ῇ© ὴ_ έ _ _ _γ έ
 ά :Ϊ ψ έ Ο 'γ  με «αδελφική»
ά κ Ν Η ά ζ ι 4 μονομαχία
Γράφει ο το. ΒΑκοΝΔ|οΣ