Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
Υ|'|Ε|(ΥΨΕ |·| ΕΠΟ ΣΤ|Σ Π|ΕΣΕ|Σ Τ|·|Σ Φ|ΦΑ ¦ἔΕΐἔΣἩ :ΣΞῖἔΣζ';ϊΞἔἑῖἔἙἴ.ῖἴΞἑ::γἔΜ
ΣΕΛΙΔΕΣ `
«ΓΕΦΥΡΑ»
Η Ι - Δ Ι Ι _ Ο ΜΕ ΣΤΕΑογΑ
πΑοκ ΒΟΛΕΪ ““ `  : Ο · α Αν "ΛὅΔΡἑΏ|
ΡΕΣΤΑ ΠΑ ~ , - ·  ' η
.. . _ | ι - - . Η ΣΤΛΣ|·| Τογ
ΚΑΛΝΤΕ|ΡΑ . Κ ι 4/ _ /· · ΠΑοκ
/ |κ ,
. η Π Γ . ' .Δ Π _ 7 η ψ Ἡ _
Δ . _¦ ' · Ρ κ _ - ΣΕΛ|ΔΕΣ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ,
/¦ | .Σ ¦ _ . _, | Ή ΔΗΛΩΣΕ|Σ, |'|ΑΡΑΣ|(ΗΝ|Α
4 η .η
.Δ Γ ¦. ύ
Ω" Ν Υ Ε
' ΠΕΓΚΟΒ|ΤΣ: ΝΑ Δ|ΛΤ|·|Ρ|·|ΣΟΥΜΕ 1
ΤΑ ΚΕΚ”|ἩΜΕΝΛ »ι Σελ 40
ΚΑΕ ΠΑΟΚ Σελ 38
«ΒΛΕΠΕ|» ΓΛΥΝ|ΑΔΑΚ|·|,
«ΚΛΕ|Δ|» Ο ΤΕ|'||ΤΣ |'|Α
' #4 " Ι μ χ @Ό μ: ' Ί ` ΣΗΜΕΡΑ (13.00) ΚΛΗΡΩΝε· ο πρΩΤοΣ
 ° υ κ Η ΑΝΤιπΜοΣ ΤΜ ΤΗΝ «ΜΗΝΩΝ» (ΜΑΤ,
"Σ ΕΠΟΜΕΝΕΣ Κ|""Σε|Σ ° ^ · ΑΤΜ!. ΦΕΝεΡΜΠΑΧπΕ, ΗΑΤΤΑ. ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ)
ν ΠΙΝ-ΤΤ _ .ΜΜΜ 
Π Το «πΑΡε -ΔΩΣε» κω_.ομ ΤΑ .Τ2ΑΒεΜΑΣ¦ ΛΟΥΡΗΒ
ν¦7ΩΝ πιοΑΝΩΝ ΑΝΤ||'|ἈΛΩΝ Ο οΕ^“ ΝΑ ϊ ' .. ΜΑΜ"
Ι ι ,- _ . .
' ΕΝ".Ξ“Σ'^ΣΕ ., _ ζ Ε|ΜΑ| ΕΔΩ ῦ ' · Κ' ΕΓΩ ΝΑ
Τα ΜΕΣ . _ ~ , .
Α Δ . οχοΣ η: Δ Δ · ποπ Τ|ΤΛΟγΣ τ ' ΠΕΤΥΧΩ ΟΣΑ
ΣΤο ΤΕΛοἐ | ΜΜΕ" ·· τ 'Τ > ΤΟΥ ΠΑΟΚ 7· '- 2 ο ΝΟΥΣ...
ΤΗΣ χροΝ|ΑΣ ο ΜΑΝΤΩ' 7 .._ Ο
““ ΠΡοΠοΝΗΣΕ|Σ _ > Α ' Με ΤΜ πΑοκ :ΤΗΝ οΜΑΝΔ·Α
' «ΤΕΛΟΣ» ο ΝΑΓ|ΑΡ Γ ^ _ ΑποΣΤοΛΗ¦ Τ. ΖΑϊΡΗΣ
«ΜΕΤΕΩΡΟΣ» ΚΑ| Ο ΧΟΥΑΝΤΕΡΣΟΝ,
ΞΕΚΑΟΑΡ|ΣΕ Τ|·| ΟΕΣ|·| ΤΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΩΟΡΟ|-|8 95.5
__ _._. ' Σελ4
@Μ ΒΕΡΟ|Α: ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ο ΤΟΜΑΣ ΑΓΡΟΤ|ΚΟΣ: ΚΑ| ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΑ ΣΤΑ |'|ΡΑΣ|ΝΑ Ο ΤΑΪ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡ|ΑΣ: Ρι2|κΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΡΟΣΤΕΡ