Πρωτοσέλιδο King Bet:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ Σ Μ ΟΡΜ(ΜΡ[Μ ΜΜΟ [|[|ΜΜΜ[ ΟΜΕ!!! Μ ΜΜΜ ΜΥ Ι
ΑΡΜΟΔ|ΟΣ ΡΥΟΜ|ΣΤΝΣ: ΕΕΕΠ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΗΡΑ ΠΑ|ΓΝ|Α ΕΠ|ΤΡΕΠΕΤΑ| ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΑΝΤ! ΤΟΝ ΙΟ ΕΤΩΝ - ΤΡΑΜ Ν Η ΣΤ Η Ρ | Ξ Η Σ: "Η"
Ο |πΜΞε γηεγογΝΑ
Ιεμ.:.;:μ·8κίκ ΟΒΛΣ|Λ|ΛΣ Τα @ΤοΜΗΜΛ “=Ε“°““ίκμΜκμ 2.50ε
  ελ χρΗΣΤοΣ
  ΣοΤΗρΑκοΠογΛοΣ
' ο 7 Σουηδίκός
· αέΑκρίβόΤερος αμα
Την ΤΡΑ|Ν0ΣΕ
Απολογισμός...
με" Η
ΣΤαθῦερα
μποΤίμημένη
η ΝΤαμΠαρΤον
Αν έχείς...
Περάκη,
διαβαίνε
ΕΠ·λογές
με γκολ σΤομς
 επαναληΜίκοὐς
Άυσϊρίσ
Ελβετία
·  Δύο Ταξίδια σε μία εβδομαδα.
;, 1ο `“λλκμα'
κ απόλμίῇ”ίίοδοσφ
@ΤΟΗΗΜΛ
|ίίΗ|||ίί|ί
ή Νοκ Σίεν¦τίην επόμενη ΠέμΜη
ΜίΤίαννίώΤες ζουν
άσος με ρίσκο