Πρωτοσέλιδο King Bet:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ρ Τ Ό . “ 28
ΧΡΗΣΤΟΣ · ` “γ
ῖΣΩΤΗΡΑκοηοΥΑοΣ 4, :
Ἡ δικαίωση
γΤης ΤακΤικης ^
'7 Τ 7 7ΪΠ 7 Τ ” 7 ιέΐ/ ἑ”Δ7 7” 7” ”ΤΣ ”7ῦ!Τ Μ . ῦ “ 7 Σά” ” ῦ7 *77” ή ῦ
.έ ι _ ,Η ΦΩΝΤΑΣ ` Ἡ ΒΑΣ|ΛΗΣ η Τα' _οΑΝΑΣι-ιΣ η γ ` , ΠΑΝΟΣ
. - ·_ Βιι.ι.ΑηΑ8 ι . Ι Ἡ: ΤΣονΝι-ιΣ , ι Γ ΜΠΑΝιΑΣ ~ - 3 γκνΑΩΝι-ιΣ ο ι ¦ , ηΑηΑΤΣΩΡΗΣ
¦ ἰ¦·¦ε¦θ¦¦ρχω Την έκλεψε κλασικο < ο καθείς με η ' κλειοΤό μαΤς
ικα¦ Πλάνο Την... κοΤα! με γκολ Ν Τον Τροηο Τομ 3 = οΤο ΤρόνΤχαῖμ
 ' β γ
5"  
· ο::2$ἡ__ Λιινιι·ιιΞι=ΤΑΔοι>έεΣῖ
κ Σ ή, κ '|'οε:καροιιν--ῳΕΞ
;_?ἑξιοιΤηρια ·
" . · , .
. Ή¦`“ ?”“κ*
»ζ Π' Ν
η··-· ··
-.ι_ .
και·Γιομρόηα Αιγιο γ; +2.. ο '  ~.
, . ρ . ο
`_ -_ . -_ Α - β;
·%_-Ι. Μ.. _ _ 
γΞ_` _ " τ
› - ρ θ δ ` ν.Χ`:|ἶ· ;_
- . .
Ή τ -ω 
Ι ' ~· - β:: < μ? 
- ΑΚ. -, .. ·- “" “833 γ ι · ` “
5 Δ) :`- ες.
@3. ι ·-.¦.¦=·.Ξἶ Το .,έῖ_:ςἑα Η μια.
ι·~_;ἶ - ξ ἶ ϊ; ““ ›_ ἔ _:' 7 . Λ Η·
. ρε: · 7 ` ἐκ, έἐί ΆΦ|ΕΡΩΜΑΤΑ ;
. 2.20 . 2.95 · 2.75 η - . ,- Π · . _ .
Τ · Ι· Δανια και ·
ι ΞεχωριοΤη μέρα η μεθαυριανηῖ Από* ' Ζ ' 7    Ι :ή ··Μεξικό
για Τον ΠΑΣ Γιάννινα. ΤιρώΤο ί; . ι η :· 7  ; ανοίγουν "Ν αυλαία
επίσημο ευρωπαϊκό μαΤς ' ` ·' 1 · · ' . .
_ οΤην ισΤορία Τομ. Ξεσηκωμός - η 'ως νεας σεζ°ν
›οΤην πόλη, εο|α ου!. ηίσΤη για Σ
νίκη επί Της νορβηγικης_ΟνΤ
Η" ιιΤ  ...