Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 20% ΔΡ. ΦΥλΛΟΥ 528 ΤΙΜΗ: Ι.5=
77  έ ι ὡς' 7 7 77;ι 77 η;
Ξ Ἡ υ ε. 7 7
 ι ι ε ο  ε   ι
“Ἡ ί · Πως : ' νη ι
_ τμ 7 ο
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ·ΜΝιΜπροτοιΣετοΑιΑΑτγχΜτ.ΔΡοΜιό
Μ'ν'Μ'.Ι)"('$8-|ἱΠΙ(Ηῇ"
Φερουν|το
νεο εφιολτη
ΕΡΧΟΝΤΑ| ΠΡ0ΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;
το Ρ|.ΑΝ Β ΤΟΥ ΤΣ||'|ΡΑ
Τι μπαίνει στο τραπέζι και πώς
θα την πληρώσουν οι εργαζόμενοι
Ο ΣΥΡΜΑ και το σενόριο για «δεξιό παρένθεση»
Η αναλυση της δημοσκόπησης
- της ΜΗΒ και ο... ανασχηματισμός ο·
ι-ι ΑΛΛΑΓΗ τοπιον κΔι οι 2 ΣνΜΒιΒΛΣτικεΣ ΛνΣΕι”
  Τα μυστικό των δέκα :επ
τιΜΜΜΜ
ΜΜΜ '
Το φλερτ
ι ~ 1  Πέ
.| Ἐκκ- :Β Ι '   8 Ι
. . ·“ ·· έ “ μονομαχων _ του Πουπν με
ι Ι · Οι καναλόρχες, οι που επιπε8, ο πόλεμος, η Ευρώπη και ο κυβερνητικός σχεδιασμός ων Τ°"ρ"°
ο κνΡιΑκα:ἐΜηΜιΜκπ;Μ“η..“επαΜεηι-ι Με”    ΠΑ π¦χΑΝἩΠΕΣ
Η αυτοκτονία δεν ξύπνησε ΤἰἰἙάρἡ ω
 ›ἔ“ στα ν"σ|ά›ξΡ Ἡ“ἶΞ:Ἡἴἐ
Λαβύρινθος π λυση για Σκλαβενίτπ - 808 από τους φορείς της αγορας ο¦ Πληροφορίες “ω έχει νοσοκομεία