Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
808 ΑΠΟ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤ" ΜΜΜ
Νέα: Τρόμος · ε
Τπν Ευρω" Ύ 3.
ΣΑΒΒΑΤΟ Ι6 ΙΟΥΛΙΟΥ 20% ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 529 ΤΙΜΗ: Ι·5έ
ΑΝεεΑΡΤΗΤΗ ςΕΒΔοΜΔΔ!μΑ ΕΦΗΜπΗΔΑ
“Ύ~'Μ'.ΡΓθ$8·[ἰΠΙθ.ἔΓ
Ποιός θα συρει ιπν Άγκυρα ανο Διεθνές
ΔικαοΤπριο για εγκλήμαια πολέμου;
ΠΕΡ|ΕΡΓΗ Σ|ΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛ|Τ|κΟ ΚΟΣΜΟ
ΕθΟψαν Ω Οι Δ σ έ 
σΤΡαιιώιεἶ¦ έ Ξ
Η εισβολή ίου Λπίλα, 42 χρόνια μειό
Μ Τα παραδέχονται πια και οι Τουρκοκύπριοι Ο  Ο Κ     Ο Ο ;ὴ“
Μ Οι ομαδικοίιόφσι, οι εκτελέσεις και οι δολοφονίες εκείνων που ήξεραν το μυστικό
2% Η φρικαλεότπῖα ανα Άόανα, στην εκκλπσία Του Απ. Βαρνόβα, ανο ΣινπργΔκιἑαι ανο Μόρμπακιρ
χαΡιεΑΝΑεΑ ΣΤΗΝ κοιΝαΝιΑ παν νποοει=ει
 έ “    θ Πληρώσου   
ί   Φρουςως ι0νΔε
·ΜιΑκΜνΜ >
ΤΟΝ «κΑΡΦΩΝει» Κβ' Η 0ΑΗΠΕΤ|θΐΜ.ΑΝῦ “ΕΜ ΣΤΟ κυνήγ| .α 7
Χρημαιοόοιπς ο Σορος οιπν ¦ το αόόλωιο “Μακ 
Ι Ι ' ο “
πρεπε ΝΑ Μπεει ΜΜΟ ως ΜΞΞ--ΜΜ=ΞΜ
· Βρισκόταν πίσω από ΜΚΟ, «αλλπλέγγυους», ια φέιγ βαλαν π Πάνω από ι δισ. ο τζίρος  νεα μπλοκα