Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
 Με Απο νΑΜειο ΜΑ:
ΣΤΟΝ ΑΜΜΟ !
4 η  ¦ ωνννκ5£ΝΤπΑσοΑι..σπ
η; ίου:
'“ -Ἡ ,Δ _
' Από -3 μέκρι -6 π πιθανή
τιμωρία με βαση το κατηγορητήριο
' 'βιτε: «Μεγαλη ευθυνη»
' 0 Τούντορ εφυγε. ο γυμναστήε
και οι όλασει5 έμειναν ' Εντολή
για έρευνα από τον εισαγγελέα
για την ανακοίνωση τη5 «04»
ράἔοσπ!π
0'- ΠΟΥ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑ
ΕΧΕ' ΣΥΝΕΧ0ΝΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΝ" ΣΤΟΥΣ «8»,
Η* ω 5οΑ'ι°ιιΑΑοιιι,4ιΕΑικαντκΑι2κΑιΑκιιιτΕιτ,
ΑΜ:ἈΕΠ'"^ΕΟΝ ΕΧΑΣΕ ΞΑΝΑ Από ιιιιι κπΑκιιτΡτκ
> κΑιτιιιΑικτιοΕιιΑιιοΑιΕκιιιττνιιιΑιικΑτ
. _. ο Δ
' Στην Ενωση σχεδόν
αποφασισαν για το καλοκαίρι
' Σίγουρα τρειε κινήσει8
με στόπερ. εετρέμ και φορ
' Στο προσκήνιο οι ανανεώσειε
θΩΡΑΚ|ΖΕΤΑ'
Με ΜΜΜ εΡικ
εΣτην καλύτερή ασ Μαη»
οτα κ Η ιι ,κ
ήταν" @
ΠΟΡΤΑ Απο
ΤΟΝ κοΝΤοΝι-ι
' Αρνητικό5 σε συναντηση
με τη Λίγκα για το κυπελλο
Π «Υπήρκει όγκοε για το αν θα
πανε όλα καλό στο ντέρμπι» είπε
' Το 2004-05 η τελευταία Με που δεν ήταν αταππμιτελικό ' Αν και οι «ερυ0ρ6λε ι· προηγήθηκαν μέκρι και με ι 0 πόντουε Μωρό.
κατάφεραν μόνο· του8 να κόσουν μια υπερπολυτιμπ για τη συνέχεια νίκη ' 0· Γερμανοί κτυηηααν από την περιφέρεια και τελικό εφτασαν στην ανατροπή
Ο πιικΑποκι 00ΡΤΜΕ| "Η ΜΕΣΑ" ΠΛΗΝ" ΤΟΥ "Αθ,
ΠΑΜΕ ΜΜΕ' Ἡ' ΗΕ' ΒΑ 'ΜΒΜ' ΤΑ "ΑΜΑ
«ΘΑ πΑι>ογΜΕ... γ ` «ΚΛΕ|Δ'»
ΟΠΛΑ» ~ 8· ρ
Να σταματήσουν οι προσωπικέ5 Π Μ”ιἴᾶίσ Μ Ντα κρατα Με _
επιθέσει5 ζήτησε ο Πανόηουλοε κερδιζουν Ι _
που εριξε την ευθύνη Μπα στόπερ Ο
Μωβ "εγ°λ°“$ Μ Π9ρ"° ' Ο Αμπε'ι'ντ μπροστα από του5 Ζεκα-Κσυτρουμπή,
και] |“σ°φ“φ° · για να εξουδετερὡαειτα «βαρια χαρτια» του αντιπάλου του
Μ Φ Φ κ Α Δ.
ΜΝ" ου'  ' Μπήκε και ο Τελόντερ ' Γιατί είπε «όχι»
  ω@Μῖω ο |ταλόε στην Αταλόντα ' Μαρινακπ5 μέχρι το 20 ί 7
Αλμα πρόκριαη5 για τη Λίβερπουλ. ,Ά
2-0 τη Μαντσεστερ Γιουνόιτεντ ω