Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
'ί ΕΜΕ|Σῆ ΜΜΜ? ΠΜ! [ΜΜΜ/ί [ΠΣ ΜΜΜ! #ΜΜΠΡ#[[|[ ΜΥ ἴ!#Μ|7|ΜΜ/||(
ι' κηηογΜΕ ή
Ἡ] ΠΠ'ΧΝ'Δ|
Μι κι ΜΜΜ ι πριν ια ΜΜΜΡΜΜ  @ΤοΜΗΜΛ
Η [|Ι|||Λ[ΜΠΠ|ΜΜ|||(Π ΜΜΜ! Μ Μ Μ[!# ΜΜΜ ΜΜΜ
ΑΡΜΟΔ|ΟΣ ΡΥΒΜ|Π"Σ: ΕΕΕΠ - Η ΣΥΜΜΕΤ0ΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑ|ΓΝ|Α ΕΠ|ῖΡΕΠΕίΑ| ΜΒΜ ΣΕ ΑΝΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ίθ ΠΠ" - "ΡΑ Η Η Η ΣΤ Η Ρ | Ξ Η Σ: ΠΜ
ΣΤΗ ΓΩΝ|Α
Ο ΤΟΥΝΤΟΡ
Π ο Ματσε. μετι8 δηλώσω
στην Κομοτηνη έχει χασει
ηλέον και τα αιιοδοτηρια
' Νέο ΜΜΜ στον απόηχο
των οσων έγιναν στη Λίγκα αλλα
και στο μακ με τον Πανθρακικό
αΠίσωαηδ αελέΕει5»
ΠΑΝΑΙΤΩΛ| κοΣ
Τριανταφύλλου στην ωρα
τον Αγρινίω ηοιι σημερα
έχει γενέθλια Π Τα προσωπα
και οι οτιγμέε ηαιι τη σημάδεψαν
αυηηγ... οΝ
' 0 καρ έφτασε τα 30! φίηοντα
μέχρι στιγμη5. την ώρα ααα
η Μινεσ6τα έχει 330
· 45 συνεχομενα εντδε έδραε
νίκε8 για το Γκόλντεν Στέιτ
ΜΕΝΕ|ΜΟΝΗ
ι .Θ η
' οι μεγαλοι χορηγοί
εγκαταλείηομντη Σαραηοβα
· Μελντδνιοομ: Η νέα μοδα
στο ντδη ινγκ
”. ΠΑ|ΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
τετΜιι·ΜσνΜ· | τικιιισ | ΜονΜω | κΑ·ιικε··ι Ι
Δι`ι;Ξιιιηιιιι>ιοΕιΕιη ΜΜΜ
κι'ι'ε"Ξ'ΓκΕκιιι:Ειιιιι>οιιιι
ΜΕ!. ῖΡΕ|ΣιΣΥΝΝΕΤΕΧ0ΝΤΕΣ
ΣΪ|ἶΣΥ|ἩΕ ΝΤΡΩΣ'|:|ΠΛΡΜ|Λ ΤΗΣ ΠΙΝ" ΠΑΜΕ
 ἱεΛιΔεΣ
Ο Φ Φ Φ
μινι"
ΠΑΡΝΤΟ... ΠΑΡΩΝ ΜΣΤΕγΤικο Εκ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ
·- γ " '
θ Ε τι κ
'ο Κολομβιανδε ηροηονίιθηκε και είναι έτοιμοε γ ω · κ Δ 7 _ Ξ
για το ντέρμπι ' 0ιιρέ8 στο ΜΜΜ για τα εισιτηρια ί ί ” “ ;
Μ" "ΜΜΜ "Νέα ν" ἀΜΜ ·Ποωωἶῶκὲ «μπηκε» στο... μμαλο
ο Πογιέτ. αν και βλέπει ότι το 4-3·3
ηλέσν δεν τον βγαίνει. δεν το αλλαζει.
κσΘὡ5 θέλει να αποφύγει τα ηειρδματα
τον Σουηδού και αναλύει τα ακέιμει5 του
για το μέλλον του ατσιιε «Μοινοιιε»
Π Το βαροε στον αξονα ρίχνει ο Στραματαονι
Γ.ΝοικοκΥΜ
«Μια ωραια αιμοσφαιρα τι»