Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΗΔ©Ο
  ~' ΝΤ; ς ρω ἐ ὁςΟΟῳ!
”Ο ὅ ΑΟ Ο·Δ·ΜΟΤΟ· Ο
ΕΣΕ 'Ο ©
' ν Ο ΑΥΤΟΣ Ε|Ν^|“  Ε"|οεΣΗ 
·' ΗΓΕΤΗΣ! ΠΜ Με ΧΟΝΤΡΔ
“ ΣΔΡΩΣΕ ΤΟΥΣ @ΜΚΟ ΜΠ|ΝεΛ·κ·Λ
"ΑΝΤΕΣ ΝΤΟ' ΤΟ ΜΟΔ· Τοπ ΣΕ ΟΣΦΠ!
η 7“~.η·.ΜζΤΜ“ᾶζἶ Ο Γ
“ ΤΟΝ ΦΟΟΟγΝΤΜ ΒΖκΝἩΔΜΣΗ
ΤΟΝ ΛΝΛΤ|(ΛΣΟγΝ”`*
ΝΑ ΤΑ πΑΡΔΤΗΣΕι 
Ξε°"°°μ° Σ°ββ'ὁη Ο ΜΜΟΠΜπ%π£Π:Μ= Ο
σΤη^ιγκΟ και _ Μμο Ή
 ΑΠεὁειξ
η· ~ εστι
< “ΒΡΩΜ|^» ΟΗρΟκληςεινω
“Ο , ΚΔ· ΟΕΛΟΥΝ ΝΑ  ~ ἶΒγ8ςΜΠΔΠΛΟΛΝΑΣΜ(Η
Ο»£ξΟρτητος
μονΟχικΟς ΟγωνΟς.γ.
ΠΠ “ ·ΣεΑ_ 2 ΤΟΟ ω
«Φ|ΔΣκΟ»ΗΣ ΝΑ- Ο ἡἈΞΟΡ'ΖΟΝΤΔΝκΜκΟ|ΤΟγΣΔΝΜ Το ΤΟΥΣ
ΜΟΒ ΙΜ ΒΑ ΦΥΓΩ
,ΟΠ ρΟιΟΝΟ 2 /ΜπορΟβἡλσς σε «Παπ»!
 , 5:· Ϊ', κΟΜΟΛεΞΜἡ ; “ Ο Μι" Με Ο <
” ' Ο - “^"^"°'"Μ“% ΞΕΦΤ|Λ|ΖΕ'Σ η
› ΜΜΜ" - - . “ 
 8 ζ ΜΜΜ .ὶΠΡ°ἔΑΡΕ“ Ο ` Κ
Τ ισα τες 5· η δω ι $› =ϋἱ Β 8: ·.ἶ.ὸ¦ Τ Ο ' ”
 ΣΑΝΤΑ" Η ·ἐἐΨ ο! κΩΣΤογ^^Σῳ1
:ΑΤΜ η
ιπ9Υ“Ρ““^““ Ι
. ,Αν Δ' ., ·Μ '
7 συμπαράσΤσση
Ρ ή Ώ · · ιζ.: “Ϊ γ
νἩἴ¦ . - ,Τ Ο
¦ η Δυναμη παρουσια
, Ο Ο ,Ο _ _ ·ΣΞΛ.3-5 ¦.
|ΒΛΝ= ΝΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Η ΤΟΥΜΠΑ» 'ΔΛΝ||(Ο ΣΧΗΜΛ ΠΑ ΒΕβΟ'Λὶ'
 > “ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα