Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η   Το πιο μΔΞΪἱ3Μ  '
ΜΔΕ!! ΕΝοεΤο ΤΜ Το ΣΤοιχΗΝΑ @Β(ἔ'
 Η  ΤΡΑΦογΝ ο· κοΗὁΜ
' ΚΟΥΛ'ΑΝΟΣ ' ΡΑΓΚΑΤΣΗΣ ' Β||_|_ΑΗΑ5 Π ΒΡΑΖ'Λ|ΑΝΟΣ ο
' ΤΕΡ|ΑΚΗΣ ' ΜΑΝΤΖ|ΟΣ ' ΠΛ|ΑΚΟΣ ' ΣΜΥΡΝ|ΛΗΣ
' ΣΦΗΚΑΣ ' ΚΟΚΚΙΝΟΣ ' ΔΗΜΑΡΑΣ
ΡΜΟΥΜΣ
ΔΕΣΜΕγΣΕ¦Σ  _Ι ΜΕΣ ΘΕΣΗΣ ΘΑ γΗοΣΤΗΡ·ΞογΝ
ΕΝΩΠ|οΝ ~ _ ΣΤΗ ΣγΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΤΜοΝΕΤοχΩΝ ,9 έ
 Τ ' “ ΜΗΝ ΤΩΝ Με ΤΗΝ ΤΡ·ΤΗ  “Η
ο ¦Δ¦οκΤ“Τ“Σ Ε·Δ·κο ΗΜΝο ΠΑ Το «ΣΜΗΜΑ»
ΤΟΥ ΠΑΟΚ Τογ Τκ·ΡΤΣ·κΗ ΚΑ| ΤΗΣ ΗΑΡΕΑΣ Τογ
ΜΑΝ: ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ Μο Το κοΣΤοΣ
ΜΕΧΡ| ΝΑ «ΚΑΟΑΡ|ΣΕ|» ΤΟ ΠΟΛΟΣΦΑ|ΡΟ
··~ Σελ 4·1Ο,72
4 ΑΓΩΝ|ΣΤ|ΚΕΣ Η ΠΟ|ΝΗ ΜΑΚ
Μ|Α ΑΓΩΝ|ΣΤ|ΚΗ ΚΛΕ|ΣΤΗ Η ΤΟΥΜΠΑ
  /Ι  Δ   >
ΔΡ 7 ή κ Χακ --7-> Δ . . Δ .
ΘκΑΕ "Ασκ Μ Σελ.67 ':“;¦1ω¦ λ - | Γ |
ή) ἔψΗΦο»
Η 'Ρ€Σ”ΕῆἑΗ·ΤΣ ο
Τὶ Δ·_ Με]
ΕΝΤΟΝΗ ΔΥΣΦΟΡ|Α
Γ|Α ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ
Η ΑΣΤΥΝΟΜ|Α ΜΠΛΟΚΑΡΕ ΤΗ Δ|ΕΞΑΓΩΓΗ
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΗΡΑΚΛΗ - ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟΥ
ΠΑΕ= ΝΤΡΟΠ|ΑΣΤ|ΚΟ ΚΑ| ΚΟΝΤΟΦΟΑΛΜΟ
ΝΑ ΠΑ|ΖΕ| Ο ΠΑΟΚ ΤΗΝ ΚΥΡ|ΑΚΗ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΕΓΧΕ|Ρ|ΣΟΗΚΕ ΚΑ|
ΟΑ ΕΠ|ΣΤΡΕΨΕ|
' ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑ|ΟΥ ΤΟΥ Ο ΣΕΡΒΟΣ η
8 ΗΡΑΚΛΗΣ
«ΜΑΥΡΑ»
ω ' Ο. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: «ΜΕΤΑ ΑΠΟ 30 ΜΕΡΕΣ».
Τ ΜΕΤΣ Ν|οΣΑΜε ΣΤΟ Η ΑΝΑκο|ΝΩΣΗ 
Ο  «ο ΝεΣΤοΣ Με" Ξγ"ΝΑΕ|» ΜΥ! ΚΜἩΕ”γΣ ΗΕΤΣ| ΜΑΣ ΤΗ Δ|ΑΦοοΡΑ ΤΟΥ γΦγπογΡΤογ
' 200 ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ Α2 Μ "Με" ΜΝοΝΤΑΣ κΑΤΗ ΤοΡ|εΣ.. ΑΘΛΗΤ|ΣΜογ > Ε γ
ΣγΜ"^ΗΜΝ°γΝ ο' κγ^Ν°^Εγκ°| Τ' Ε|ΠΛΝ κΥΕΕΛ|ΔΗΣ ΚΑ| ΚΛΖΝΛΦΕΡΗΣ ΑΡ|°ΜΩΝ Τὶ
ΣΗΜΕΡΑ ΜΜΜ Πο "ΜΠΕ" ΠΑ ΤΟΝ ΑΥΡ|ΑΝο ΑΓΩΝΑ Η Σελ 15,16 .. Σελ. Η ΑγοΗΝΕΡοΝ ΤΑΞΗ· ειχε ΑΗοΦΑΣ·ΣΕ· ο οΛγΝΗ·ΑκοΣ...
ΕΠΟΣ!! ΣΧΟΛ|ΚΟ ΠΡΩΤΑΟΛΗΜΑ