Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΤΡΟΠΗ . κ( · , ¦ .' |'Ξ Ϊ ·-“ “ο ή ·5¦·· , “ ζ' Ι -Τ ἴ ,4
ΜΜΜ" Αποἶραδισμενο5ἄια ολῶρ£|!Α0Κ$ΕπισΡμΡ£συμπ¦ὅασταση 
-ο 8' χ ἡ · . ν Δ· η· | ¦ Ο
Το ποΔοΣΦΑιΡο φ Χ · “ : _ , _ ¦
ο ο^γΜ"|ΜοΣ απο την ΑΕΚ· «ΑνοιΧτη γραμἐη?› ΜΞίσμιδι1 αφου; χ
τμ η ηλ ι ν Ἡ
9/3 π¦ *'?`!“ ή ο ΦΩΣ 
- · τ ¦ ν _ ` .η 8
οκοΝιοΝι-ιΣΑκγΡηΣΕ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 'ἰ. ' . . >  - Ψ
Ϊ ΔΩΌΞ 5
και στο Πρωτάθλημα θέλει ο |βαν Σαββίδη8,
_ €ἀ 7: κ
πικι>ΑΜΕΝοι 
ΑΜΑ ΜΜΜ-Μι '
οι Μικτή:
γ 4 “ Μίχελ:
. ' ο η 7 Εκλαιγαν
 η "ε οι παίκτε5
-Έ ,η · 7`.Τ_ ί Γ.” .Θα Δ Φ
. κηΕιτΤο Το#Ακ_Α@ΔΕΝἐτιπΕ Το ΑΕκΑΤΕοΜι-ιποΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ
15 ΣγΜι-ιΦοΕΝιΕΣ ΟΜΕ!" ΑΝΑκο!ηΩἔ|ΣΜο Μ ΜΕΡΑ
12 ΤΡΑγΜΜιΕΣ Ξ ·- ι°γΤΤφΕΞ" ΓΑ ΤΗΝ "ΜΜΕ" " ›“Σελ3=1-28,4κ48
ί .¦ ι. πΡοτοχι-ι
¦›-, - ,
πατάω !ΗΜ·Μ-ΜΜΜμΜ απ
ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ
Αναμονή στον Αρη για την απόφαση του
δικαστηρίου στην υπόθεση του Ν. Ρυσίου
' π υποστήριξαν οι τρειε πλευρέε, Μωυσή'
η συναντηση για την εκκαθάριση ψηφίδη
και η συνδρομή των «ειδικών» Σελ 6,7 η ΜΜΜ",
 «ΕΜΕ|Σ ΟΕΛΟΥΜΕ
ΝΑ |'|Α|ΞΟΥΜΕ»
Απάντηση τησ |'|ΑΕ
04 03
 ›- . · Ηρακλήτ στη ιρημἶοῆία
Ο' ΑποΦΑΣιΖοΥΝ! # 7- ' Ϊ! ` ' ·Β-.< Λ ^ η ` “Ψ 'ΜΜΜ '°ἴ`ώ"%
Η ' Στο χέρι των παικτών ά χ η “ Ε έ Ε' τον ΟρόμΕ ί ι Ε -_ ":|ἴΥ °λ9""Μκ°¦ Λ Η
' . · -- . 9 ΜΜΕ" θέ" Ἑ°° ^Ρ“ ια τη νίκη σ“·το”ντιἔ9 η “ "",ε'"' " Ι·
ί ~ ' Το πρόγραμμα και ο στο: ῦ “ :>._ ι ο ΦΑ! Δω] Ι' Ι απ'""ω"'°" "Ψ ΝΒ'
Ζ 9 μέΧΡ|Ἑ° 'βγάλε Σελ 38 «ΝΑ ΠΝΑ' ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΜΑΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ» κα' ΜΒ 8'“Ψ°°ΡΒ» λ
“Β Ε5ΡΟΠΤ5 » Ο |ΝΦΑΝΤ|ΝΟ, Ο Μ|ΧΕΛ ΚΛ| |·| ΕΛΛΑΔΑ » ΑΦ|ΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ |'|ΥΓΜΑΧ|ΑΣ ΤΟΥ ΑΡΗ