Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡ.ΦΥΛΛ0Υ: 0988 Τ|Μ|·|: 1,30€
Η ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΛΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΡ|ΑΚ|·| 6 ΜΑΡΤ|0Υ 2015
+14 θέλει
ΣιΜιιε¦ Ηπα.
“ ς ο Αρπ5
ν_έΠατςόγλου [ΣΕ
 αριισε να νικήσω
Αμ Ε" ο φίλοἑ μου ο
ΤΑ «ΟΠΛΑ»
ΤΟΥ Η ΡΑΚΛ|·|
ε ιο,1ιεα55
ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ
Εχουμε πειομώοει,
θα κάνουμε το παν
για να πετύχουμε
τον στόχο μασ
, Μαν
ΣτσικλΕιστόΛτηε Μὰρα5·Λ ή
¦, “ιπὴπΜωἐ“ἐ ι
ι· · ω!' Ποιε5 προτασει5 θα
παρουσιάσουν οι κυανόλευκοι
στη συναντηση Με Τρίτιι5
για την αναβαθμιση
του Πρωταθλήματο5
ιιι>ακαι-ιε < .
αχα,Νικι-ιεε ο
και πι
ααιιια 3-1 Ώ
ΠΕΡ|ῖ|'ΕΡ| - ΗΡΑΚΛΗΣ 73-64
«Ν'|'Ο|'|ΕΣ» ΣΑΒΒ|Λ|·| ΣΤΟΥΣ |'|Α|Κ'|'ΕΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ
ο Ε· τ' .θα «Αφήστε τα εξωτιγωνιοτικό ο° εμένα, θέλω μόνο νίκεο»
7 Το εξπρἑ8 τπε Λέοτερ στο +5 . ι ν ες κι ·
Τότεναμ·ΑΝεναλ 2-2 ΈῇΜ Για Να ενΝτΡιψονΝΞο3κατεετιιιιεΝο
0 Ρονάλντο των ρεκόρ
Με: οι ιιαΡαΜιΞτΡοι Για τι: ιΞοαιΞτ
»ι Σελ 4-Β,56
ΚΑΕ ΠΑΟΚ ΚΙ? ΗΑΝΜΑ|.|. ΡΩΜΗ
Χαμόγελα για _ γ Ι; |οόπαλο (1-1) ' Σίφουνα5
Σκορτοανίπι, χ το ντέρμπι ο ΠΑΟΚ
' ι' Αρπ- παοκ
 επτα 7 έ
@Μέ  ο , · ι
:ἐμὲ :Ο εΜΛἶΝἩ# ΜΜΜ: Ψ ΐιυΜ:ἩὶεΧΛΜο Μια Αν: Ϊ Λ Ο ΜΕΣ» ΜΜἐΛϊῆἶ ιΞἩΞΜ·Μ¦ Η] ΠέΜΎΟἶἩ ΗΛΜΟΪ“Ϊ^_ἩἶΛἶ]: ΜΑ ΓΠ'