Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Ο ΒΑΡΙ-ΚΑΣ
Η θέσπ όπου θα παίξει
ο όνθρωπαε των ντέρμπι καθορίζει
το πλόνο για τπν Τρίπολπ
Ο Κ|ΝΔΥΝΟΣ
Τι σημαίνουν για τιε σμόδεε
οι ανοικτέ3 υποθέσω τουσ
στπν αθλπτικό δικαισσόνπ
ΕΚΑΝΑΝ ΤΟΥ...
Ο Α1· ΛεΒΑΔειΑκοΣ
ΜΗΝ-0083)
Π Τα Γιόννενα 2-0
τον Παναιτωλικό με δυο κεφαλιέ8
Π Καλυτεραε ο Πλ0ϊ0νί0$.
πήρε το 0·0 ο ΠανιωνιοΞ.
καθαρό πέναλτι ατουε Κρατικοόε
δεν έδωσε ο Λαμπρόπουλαε
ΚΟΡΥΦΗ ΜΕ
ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ
Π Με δικό του γκολ. π Μπενφίκα
ί-0 τα Σπόρτινγκ ' Η Λέατερ
ξέφυγε 5 βαθμοόε
  @ ι ι
ΟΠΩΣ ΠΑΛίΑ Ο
' Η λαρισα Ι·0 τον Απόλλωνα
μπροατό σε ί 0.000 οπαδαυε τπ8
' Εντονα παρόπονα του Τεννέ
για τα διαιτπσία
ΠΑΓκΟΣΜ'ΟΣ
εξ ' ` Η ·' 
ι “κ ¦_
 53] Η
Ἡἐἶ Η
0 Εμμανουήλ Καραλπε ξεπέρασε
τα 5.54μ. στα επί κοντὡ Παίδων
οκιιιικοτ κιιτκιιιιΕ το θα τικεκοκΕκο
 κγιιΕικοτιοΒοιΕιινκιικιικ
έ, Δ _
ΜΠΑΚ" 6 ΜΑΝΤΟΥ 20Τ8 | ΤΜ" Τ Ο | ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4.203 | ΚΑθΗΜΞΡ|ΝΗ ΑΘΛΗΤ'ΚΗ ΕΦΗΜΞΡ'Μ
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ
ΝΕ ΤΟΝ ΖΕΚΑ Τ|Α ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡ|
ΤΟ 2ΟΤ9 ΚΑ| ΕΚΕ|ΝΟΣ τα
Τ|Σ ΠΡΟΤΕΣ Κ|ΝΗΣΕ|Σ
Τ|Α ΝΑ ΠΑΡΕ'
ΕΑΑΗΝ|ΚΗ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Δ ἄΒΗ"--~ῳ
β > _
Η 'κι
ΟΔΗΜΗΤΡΗΣΤ
 -` “ΜΜ[ ι
ΝΔΑχτνι
“  ΣτοιχΗΜΔ
_τ   8
χ “Μ Έ
~.  Με;
· Ο ·
και “Ψ
'Θετικαε
ΟΠοατογαλοεατπν
αραοιιιικΠναμεινει
για...ιιανιααιπν
Ελλαδα ' Θελει
ναολακλαρωαει
τιιὁιαὁικααιατιι5
ελλιιναιιαιιιαιιΞααΟ
τΟὁυναιαν
έ γριιγΟααιεαα.
 καΘω5αιοχαειου
Τ ειναινακλιιθει
Ν αιιινΕθνικιι
ι;,_',
' Ο Διαμαντιδπε διεκδικεί στον σημερινα τελικό του Κυπέλλου με τον Φόρο ΚΕ00ισινι0υ τον 220 τιτλο Με ιερασιιαε καριέρα του
' Ο Αλμεριπ5 εκει 25 και ο ΟμπρόνιοΒιτε 23
;·ιοωιΜ2
Πολυιιματεριι αἰῶνα Λαμιιρουαιι
που στο 20 αει εῶΤ£'@ι ι Ο-Ο ατα'οεῦβι5 Με
ΑΝΤΡ|ΚΕ|Α θ
Ψ ενια '-. | 0 Η ϊ ε γ
ι: ΚΑΝΑΕ| ΤΝ   ΝΑ
0ρ0λ0< 
Η · Ἐκ-
τΕκΕι·ιιτικ οι «ΕΡνοι>αλΕνκ0ι» κι ιιικ κκλΒοκιι ο
. 4 .τ τοκ κιιπιο
-ιι Ο' .
'γ (°
ο ΣΑΒΒ|ΔΗΠΑΡΑΚΤΗΡ|ΣΕ
4 ΤΗΝ ΑΝΤ|ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑΚ 4
`ΝΑ ΦΤΥΣΕ'ΔΥΟΦΟΡΕΣ γ
' Σ οτω“ τα
¦.·:`ι τα α:“ο;ἐ“ τα
Ϊ - Η. στα. Η;υΨἙβ
Ο  ,αλΩμΠΟκαἔ
που ΠΑΟΚ ι.ιλ'ι'ῖι”“
ι ¦ ι ,τ η,
'ΤΠ “Τι$ λ ῳι“]ι'ι
'και υπαιω·ικε
' κΟΑιιῖΡΩΞ€μΞΩΞ5