Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. ΑΦιΕΡηΜΕΝι-ι
ς· ΣΤοΝ ΠΑΥΑ|Α|·|
_ ,Εεἑἐ·ητἩἐ
Σὲ έρεε _~ ολοτΑχηΣ Σιλ τιι
”““ ' . ΕοοτΒΑι_ι_ ι_ΕΑουΕ - α
- οι κιτΡιιιοι ιιογ ιιΕτγχΑΝ κ β Ε
Ἡ ΝΕΑ Ν||(|·| ΚΑ| ΑΥΞ|·|ΣΑΝ
7 "Η Α|ΑΦ0ΡΑ ΠΟ +13
' ΣΚ0ΡΕΡ: 'ΓΑΤΟΣ (40 Ι ΠΕΡΙ.),
ἔ η Δ ΐ` κΑηΝιΔΗΣ(78Ί : - 4 λ
› _ 4- η ΜΕ 1ο ηλικιΕΣ οι
7 4 ε _ Δ Α Φ|Λ0ΞΕΝ0ΥΜΕΝ0|ΑΠ0 Το 39' /
ΜΜΜ Φ ο 'ΠΕΠ ΜΨ¦ΡΜ ¦ ε
Ο # `
Ε με τ κ χ ι κ β 
/ ωΣτοηογΛοΣ Σιλ
ΝΑ κΑΜΑι·ηΝογΜΕ
_| Η; βη Αι·ι-ι
Η κΑοΗΜΕΡιΝΗ ΑΘΛΗΤικΗ ΕΦΗΜΕΡιΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΜΑΡΤιογ 2016 ΑΡιοΜοΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0989 ΤιΜΗ: 1,3ο€ Η!" χΡ°"°γ
ΒΗΜΑΤΑ Π""|""* ἰἱ"'|!!Β
για την πενταδα ' '.| ¦  . ΕΡ . ι ° .. .
γ »ι Σελ 4,5 ~ Π || · - Ό , “ κ
' Η αντεπίθεση του Ηρακλή, , Π Ἡ ! · · ι
η δύναμη του Καυτανςογλείου 7 = ' ε · · ι
και το ματ5 «κλειδί» _7 › Α Σ δ λ
με τη Βεροια Ι θ _ _ 4 γ γ ζ › η ε
«(Κ0Μ|·|ΣΑΝ»
Ο · ¦
,Ε - Ϊ “ βη ¦
¦- κ ν
ϊ ` β Σελ. 2,6
Βέροια - ΛεβαδειακόΕ 0-0
Ξανθη - Καλλονή 0-0
ΧΑΜΟΓΕΜ
για Αγροτικό (1-0 τα Χανια) και
“ΨΞ“ικ“Ρ9ΨΠΨΨ “ ' ΕΔΩΣΕ ΡΕΣπΜ
:Ξ Ξ > ε τ  01193: ΑΣγΝΑΡΤι-ιΣιΑΣ Απο
Μ? Ί ' ' 7
 . έ ` 2* ΑΡΘΡΑ ΔΗΛΩΣΕ|ΣΤ0Υ
' Ι ψ «ΝΝ» ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Γ|Α ΤΗΝ ΕΞΥΓ|ΑΝΣ|·|,
κΕΕκΥΜ- ΜΜΜ έ
ΚΑΕ ΠΑΟΚ Ξ
ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕ| ΚΑ| Ο |ΒΑΝ ΣΑΒΒ|Δ|·|Σ
ΝΑ Δ|·|Μ|0ΥΡΓ|·|ΣΕ| ΑΛΗθ|ΝΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΑΔΑ
' Δ_ Μ ηογΖΑΣ
Θ ψωΜ“ «λαβράκια»  “·
στο Πόρτσμουθ των |·|.Π.Α.
μ 'ΔοκιμάζειναμηΕιοτοηρόγραμμα ο Π
Ο σημερα ο ΒασιλΕια8η5 Σελ 47 · η ¦
 Το ΕΡΑΣ|ΤΕΧΝ||(0 ΠΟΔΟΣΦΑ|Ρ0 Φωτορεπορτας
Γ . Ε ω , ψ Υ ί ΕιΝΑι ΜοΝο Σ·ι·ιι «η» Δηλώσε¦5
ουαιτ: ντυη αιακοε .- Ι
οκόομοε του Αρη σε|?ὅζ “ἡ Ό' 'Ύ - Β. ΠαΡα°ΚΠν|°
' ΓουότΕρ5 και ΜακΝιλ
για Παλέ: Ατμόσφαιρα ΝΒΑ Σελ 46