Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
| ά |
Ο Πανο· απο
Ι γα Τα “ω ψ
ς· . Ρ · ·ἩΜΗ 130€ -ΛΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2651 Φ 
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡ|ΟΥ 2016
Ἐτο1μο να «χτυΠήσε·1» Πρώτο
η ΑΕΚ γκι τον φορ του Ηροκῆή
γ. οΛγΜη·ΑκαΣ
.>| .:_ Β. ι· 1
ζ! ` α
· μ > .Δ | ί
~ἶ ` ν
____ 94: ' ἴ .α
.. ΜΙΜΗΣ ¦ . ὅ
-- αν απο ·
· Για το ό·πῆό η φάω
του ΣίῆΒα κόντρα
στην Ἀντερῆεχτ Θ
«Καμανόκι»
σε πόντοι· από |
τοστ παικτες Θ 
ο Τ· του μετέφεραν
στην προπόνηση
ΠΑΣ Γ|ΑΝΝ|ΝΑ
_ Μ” ° έ, ς· μ Γ ό - ο · ο Πείθε· τον Μεῆισσανίδη
η” Ι . . ρ -~ , Ι ο ο ΜηαγεΒιτ5 ηω5 αξίζει αυτή η εηένδαοη
· Ο «καυτόε» Μόρηοε για
_'? ο έ 
· γήαεδο και Παγέτ...
· Η τεῆευταία ευκαιρία στον Τζιμηούρ
Σούηερ κουαόν1 με μεγόῆε5 «μόχε5» 
τα λεφτα τα - . Υ  ““
στο· του ααα = “ι  το
ακρ·Βέ5 σκορ 2-1
η  Φ" /-`ῇ ` στο Παρί-Ταέῆαι
· Αποδόοετ8 που προμηνύουν ντέρμπι στα ατο .. _ . γ ν _ ό κο' ο 6005 τη5
ηοῆῆό «ζευγαρια» Ο Ξεχωρίζουν το Φταρεντίνο6*"  Μη" "ω
Τότεναμ. Μοροἐτγ-Μητῆμηόο και Ντόρτμουντ-Πόρτο φ