Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
18 ΟΖ
- 15 |Σ0 Υ Ν^Μ|
ΜΕ ΤΗ ΜΠΝ05Ρ0ΝΤ
Τὶ ζ 4 Οελί6ε5 · ›
Μ¦3//:Δ;ῳ εΗΟΕΤΟ « Ι Τ »
    ΕΡΓΑΣ¦Α ΤΣΟηΕΑΟΤ·κΟ· Ο· κ·ΤΡ·ΗΟ· /
“ · Με ΕΝΤγηΟΣ·ΑκΑ ηΟΣΟΣΤΑ: -; Η
ν |-©  'Ο 55% ΣΤΑ ΣΟγΤ, 27 ΑΣ·ΣΤ,
η - . ~ Η ΝΕΕΣ ΘΕΣΗΣ ΜΜΜ  13 ΚΛΕΨ|ΜΑΤΑ
'  ΣΕ  ' η = ' |'|Ρ|ΦΤΗΣ: ΑΦ|ΕΡΩΜΕΝΗ Η Ν||(Η
 ΣΤΟΝ Μ|κΡΟ Τ|ΑΝΝΑκΗ
Μ ΚΜ 'Δ'ΩΤ'κο ' ' η ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ:ΟΑΡΗΣ
 ΤΟΜΕΑ | _ ΜΑΣ ΣΕΒΑΣΤΗκΕ
Τ ΒΧ]
Τ|ΜΗ: 1,30 θ
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡ|ΟΥ 2016 | ΑΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0971
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
«ΕΛΑΤΕ ΟΛΟ'
ΚΟ ΝΤΑ ΜΑΣ»
' ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡ|0
ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΕΛΛ|0
ΠΑ Το ΜΑΤΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ
' «Ε|Μ^ΣΤΕ
ΠΑΝΕ|'0|Μ0|
Γ|Α Ν|ΚΗ»
Ν Σελ 12-14
' Καμία ανησυχία στην ΠΑΕ για Την απόφαση
αφαίρεση8 Τριών βαθμών λόγω σφε·λη8 σΤσν Μηαμηα
|'|Ρ0Α|'|Α|Τ0ΥΜΕΝ0
Η ΕΚΚΑΘΑΡ|ΣΗ
Η «Μ» Α|'|0ΚΑΛΥ|'|ΤΕ| ΤΗΝ
ΑΛΛΑΓΗ Ν0Μ0Λ0Γ|ΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α. 'Ο
ΜΕ Μ|ΧΕΛ
ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ
ΤΟΥΜΠΑ
' ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ Δ||(ΑΣΟΥΝ
ΠΑ ΡγΣ|Ο δ
η ψΗΟ|ΔΗΣ: Ο κΟΣΜΟΣ 
ηΑ|ΖΕ|... ΜΠΑΛΑ ΣΔω” έ( Δ
Με Τ·Σ κ·ΗΣ·Σ ΤΟΥ Ο, ΜΑΝ ΣΑΟΟΑΗΣ
η Σ Ε·-ΝΑ «ΣΣΕΕ·› Ο!   “ 
 ζ 0    .¦ _. ω ΣΣ   Η· " ΐ[|3¦')^0Π|ΖΕ|¦/--·ΜΒ ε
 Μ;ΜΑΛΕΣΑ “'
Γ. Η ί
ΜΑΤΗσΟΗΟΣ
”ΜΕΛΗ
Η( ΚΟΛΟΣΣΟΣ - ΠΑΟΚ` Δ
Σελ 4-9
4 Ο .· κΣι4` Ο
|'|ΕΡΜ|'|ΑΤ0Φ» ΔΗΛΩΝΕ| Ο ΑΤΖΕΝΤΗΣ ΤΟ
ΤΟΝ |'|Α|'|Α|'|0ΣΤ0Λ0Υ
η ΕΛΑΜΨΕ ΑΤΑ ΤΗΣ ΑηΟγΣ|ΑΣ ΤΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΜΟγΡΤΖ|ΔΗΣ