Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Βεροια: Ο ΑΝΑ|(Ο|'ΑΟΥ "Ο “Δε|(Α·· ΞΑΝΟΗ¦ ΑΠΡΟΟΠΤΟ Η! ΪΣΕΝΑ"Ο
| οπο ιοτομπο`οκετ;
ψ Θα ιο παλέψουν
“Ν Η Ϊ 
:δει η.   ειδε)
Ρ   Η: '
· ¦8¦-3!9ἑ '“
Ι ·πωΜΞ
ο Κροαι·ης για ι·ην
π καιασι·αση ι·ης ομαδας
ι σιον 'βαν και 
ι·ον έπεισε να Ί
λ Ολα όσα είπε
7 σ ω ι·ον κραι·ήσει
Ο Ο · Ο χ
| έ ·
Απευθύνει·αι χ ΠΔΠ εΦγτε ΒΛεΠοΥΝ ΠΑ ΧΑΦ ο
σιον μεγαλ·:›μέιΤ.»ῳη Ω κ 2 ο ΒεΖγρτΖΗΣ ΚΔ' ΠΑ ΕΞΤΡεΜ | | | Ι η
και μόνο σε αυι·όν;/ ΑΠΟ ΤΟΝ "Ασκ ΣΤΟΝ ΠΔοκ έ). Θελει αλλους δυο παικτεςι ' ·ΣΕγΔ· 3_9| 48
. Ϊ Χ
Η ΠΑΕ |'|ΑΟ|( ΠΗΡΕ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Γ|Α ΠΡΟΛΗΨΗ ΟΑΑΣΕΩΝ
ΤιΞείπε ο Πατριαρχης οι·ον «Μεγαλέξανδρο»
ΜΞ;_οι 
` Ο «ΕἶΩ»6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ Ο ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΔΥΣΞΑΡ|ΔΗ
Ο «ΕΣΥ Ε|ΣΑ| Ο κογΔΑ妓›; 8 η
ο ΜΠΕΡΜΠΑΤ0 «ΕΣΠΑΣΕ» ΤΑ ΜΠ^0|(Α ΤΩΝ ΑΓΡοΤΩΝ!
Ι Ο ΜΕ Η! γο
Νοντέιρο
 ϊ  ι   1
βεἱωνω
'ὰ Με “.-7(ωΙ ' :7  η
·  ι ι: οι
ν· Ρ 3.'  · Η' “ 
ο. ' ΤΙ
ρ Θ ω
Ο . ε ¦ 9
επι" :Η
ι' η  η.
,., ζ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα