Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
"ΤΑ Ο Ο ΜΚΑ'ΑΥΡ'Ο
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ωωνν5ΕΝτρΑεοΑΔ.6ρ
τί ;-- :;ϊ--“++“-““
. : Ο'. '·' Τ Έ έ Τα η Τ Ο] η: '. - Σ η Ό . Π :
κτοηκΑτκΜτκτίτωττΜίτη η η η ¦ τ ~ _ε _ ·' ' ί '
τοταηκηΑκαγηίητίογτοΜ ·_ _ ' Η Ο
ΜΜΜ"  “ - έ ή  . γ  στα·
“εῦ""""'"” ' ¦ ΜΑ | τρωω | τετΑητκωεεαογΜογ Με | Αη. ΦΥΛΛΟΥ είτε Ο ¦“θ '°°κε
" ώ Ο Ο :37
Ο Ο ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΟΟ ΣΤΟΝ ΤΜ ΤΟΝ ΕΝΤΕΛΩΣ ΜΟΟΝ ΟΛΟ ΤΟΥ ΣΤΡΛΜΤΣΟΝ|,
_ ΠΟΥ ΗΛ" ΚΟΥΝ"ΟΝΕ| ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ Τ|Λ||ίΤΕΣ ΣΤΟ ΜΚΟ ΤΟΥ 4·3·3
στην Τρίηολη για
να σφραγίαεί τα εισιτηρια
«Η ρεταγραφη
του 'ανααα ίσα»
19 ΕκΑτ. ΕΥΡΩ 'η ΣΕΛ|ΔΕΣ
ΠΑ ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ
'Σααόναί(ί0εκατ.)και   :ρω α Ι  
Σαμπντόρια (9 εκατ.) τον ζήτησαν
από την Μπενφίκα που είπε «όχι»
' Μ δία.εαρὡ δόθηκαν στην η' '; Ο , , , . . . . .
ΡωΜ¦θ¦ω8ω"Μ μα°γΜΦΒ χ η . τ· ' Το γεματα ροατερ και το ηλσνα ηαυ θελεί ηλεον ηίο λίγε5 κίνησεί5 τα καλσκαίρί ,ή η. γ· _ ὰ
.Τρελόθ"κ°γ°|κΝέζω' Ξ ,Ι  ' Ο' Δ ' Μηηκεο Βίγ·αφανε5 ηου αηολογίζεταίγία την ΞανΟη “Υ ' = 
ατελείωτα ευρώ για ησίκτε5 ' "
Μ   'ΜΝΗΜΕΙΑ' θα ω γ'
ἔξ%ἐΞ@Δ^ἐ 3 .Ο γ “ ΤΟ ΑΤ'ΟΤΣΥΜΤΤ|Σ ΠΕΜΠΤΗΣ
' ο Βεζαρτζηε έθεσε
:κεαἑτ°κΜ ·_ ' η @Φ πηκοτκτηκτττκπηη ξ· )“ρθ“Μ“ΜΜ
' Επιστροφη στη ηρσηανησε·8 ἔ ~ ΜΜΜ Μ82
μετα την... τριήμερη
ΤΟ ΜΜΜ" ΣΤ"| ΣΑΜΟ!
ΝΕΩΝ' Ο ΜΕΘΟΔΟΣ
ΠΟΤ" ΣΤ" ΕΛΛΗΝΑ
ΑΠΟΨΕ
ΕΧΕ' ΤΕΛίΚΟ
Οι «κίτρινοί» με νίκη
επί τη5 Νεηταὐνα5 κανουν
καθαριστικό βημα για την ηρὁκρίαη