Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
03 02
Α·γχΟΑΟΤ·Α ΣΤΑ
ΦΟ ΡΤΣΑΤΟ
ι ΑΙ:
 Δ ο Ο
ΕΜΣΤ)! 3;
' ΧΡ|ΣΤΟΦΟΡ|ΔΗΣ (ΜΕΤΒΟΡΟ|_|5 95,5):
«Η ΕΚΚΑΘΑΡ|ΣΗ ΚΟΛΛΗΣΕ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΚΑΛΑΣ»
Η' Σελ. 14,15
 Η ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡ|ΟΥ 2015
πΕΟΤΕιΝΟγΝ ΕΜ Ε 
Χ / ΛΗ ΤΩΝ ΜΔ  ΠὴΠ
ΑΡ. Φ.: 0957 :
Γ|Α |ΤΑΛ|Α - ΓΑΛΛ|Α ΚΟΥΛ|ΑΝΟΣ /
- ΒΡΑΖ|Λ|ΑΝΟΣ - ΠΛ|ΑΚΟΣ Κ /  χΔϊ Η
ΠΑ "ΟΗΤΡΟ · 'Ο πΣ4ΟΤΟγΝΤΟΕ «Ε9Ϊζ“,ΗΣΕ»
ΚΑ| ΕΤΟΑΝΟΤΗΤΕΣ Η
@11 ΕΝΑΕ ΤΝΤΟΥΑΟΣΕΤ .¦ Ο.
ΑἩΗΕγκΑ·Ε·Α
' ΣΗΜΕΡΑ ΚΡ'ΝΕΤΑ|
ΤΟΥ ΜΤΒ Ε Μ ΠΑΠ) 
' ΚΟΡΗ: ΒΑΣ|^Ε|ΑΔΗ
ΚΑ| ΜΕ ΑΜΦ|ΒΟ^Ο ΤΟΝ ΔΕΔΑ
“ Ι β · .3 Μ· Σε›έ32,33
:εἰ ' Π
Τ   η ι· β
χΑΤΣΕΕ¦ ΕπΑΕΧΕ·ψ
Π' ' ·
ΜΕΛΗ Με!! Η
' ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ο ΠΑΟΚ
ΠΑ|ΖΕ| ΠΑΝΤΑ ΠΑ ΤΗ Ν|ΚΗ
· ` ΠΑΟΚ - ΕΑΑΕΝ
' «ΜΑΤΖ|Κ» Π" «Μ)›:
Ο ΣΑΒΒ|ΔΗΣ ΠΛΗΡΩΣΕ ΗΔΗ
ΠΑ ΤΟΝ ΣΧΟΡΤΣΑΝ|ΤΗ
ΤΤ τ Δ
υ 2 Η
Ο' Δ|ΚΑ|ΟΑΟ|'|ΕΣ, ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ
ΚΑ| Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΡΟΑΤΗ
ιμ9σμενΟΒ›
“- ( μ'
Σκαρἄγδῇε,> ΤαξΟΟρί8η5, ί
γῇ Ο·9κρ·σεὶ5
.. Ν¦έ¦β¦ω““¦,Π“μΑἩ 7- · ΕΩΣ ΦΑΤΜΕ( ΠΡΟΣΠΑΟΕ|   ΟΠΠ
Ε 3  Π 4 μ έ 7 _ | Χ  τ ἐΔ
ΝΑ ΣΤΟ Ν Η ΕΜΠ] 15 Μ""^
Νοκ ΑΟγΤ Ζ"
ΜΕ ΤΟΝ @ΑΜΜΑΕ€@ ΒΕ"
5υρΕΜ_ΕΑευΕ Ο Σελ 10,11 η! ή Ό ΡΟΝΤΡ|ΓΚΕΣ, ζ Ξ  Υ `
ΤΟ ΠΑΡΕ - ΔΩΣΕ ΤΟΝΠΒΟΥ^ΓΑΡ ΑΣΟ ΣΤΟΝ | Ν κ Π
ΣΤ·Σ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ · ·· κ - ~
ΑΠ. Ο|ΚΟΝΟΜ|ΔΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΝΟΡΟ|-|5 95.5: «ΟΑ ΕΔ|ΩΧΝΑ ΤΟΝ ΤΟΥΝΤΟΡ... ΤΗΛΕΦΩΝ|ΚΑ
ΑΠἩ©ΑΜἶΜ  Μ ΜΒ
ΠΗΡΕ ΓΚΡ|ΝΤ| ΠΑΑΑΑ
ΜΟντέΙρΟ κι::
Καραγκούνηε
 3ηνπρώτ·ἶἶἔἶόΜ ν¦¦
' ΑΠΟΦΑΣ|ΣΜΕΝΟ| ΣΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ΝΑ ΠΑΑΕΨΟΥΝ
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΕΚ Γ|Α ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 4-1
· «ΟΠ» Αεοςίνιο ΝΑΤ' ΔΕΝ γηοΑΟΠΖΟΝΤΑ|
και ΜΟντέΤρΟ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΜετΕΟρΟ|ἰε 95.5:
«Θα βοηθήσει
Ο |'|ΟρτΟγάλΟΞ»
ΚΑ| Ο ΜΟΡΦ|Α
' Η Δ|ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Μ|55 ΕΟΡΟΡΕ
ΜΟΒ!) ΟΒΕΕ(Ε 2016 ΚΑ| Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΠΑΟΚ
..Α Σελ. 12,13· ό