Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΒΞΡΟ|Α¦ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΝΑ|(Ο"ΑΟΥ ΞΑΝΘΗ: ΑΥΤΡΩΣΗ Με Το "ΜΠΟΝΤΟ
Χ ΔΡ. ΦΥΛ.: 557 |ΤΡ|ΤΗ Ο2/ΟΖ/20”|ό | Τ|ΜΗ: Ί¦30 ΕΥΡΩ Η ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
· Γἔ ο”
 ε ·  Ύ  
.. και ο Βεζυρ¦ζής!©
Ό ΑΠ|ΣΤΕΥΤΕΣ Ό Ο ΣΑΒΒ|Δ|·|Σ
` Του εδωσσν σνσμνησΤικό Κ Π 6
Ό Τ' ΕΓ|ΝΕ ΣΪ° ΦΑΝΑΡ
ΑΝΑΤΡοΤιΕΣ ι<ΡΑΤι-ιΣΕ Ε 
ΣΤΗ Διοικι-ιΣι-ι ΤΟΝ ΤονΝΤοΡ | ¦9ρ“βεωω"κΜΒ
δ ΤΗΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΣΤΗΝ οΜ^Δ^ ς Ἐκ:: εἶΕλἩη2-ἑ@ΠΜΠ¦ β |
ΑναμένεΤσι σήμερα
η σνΤίδρσση
Του σνΤιπροέδρου
μεΤό Τις χθεσινές
εξελίξεις . Δ
πμρ°μιΤεῦι __ >7ἑἶ_`Φ` ·ΣΕΛ. 3-9
ΠΑΡΑ|ΤΗΣ|·| ΤΖΑ|( ΑΤΤΕΛ|ΔΗ ΠΟΥ ΟΑ Μ|^|·|ΣΕ| ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Ί ' _
Δ__, Η: Ανἔλ'σβεχθεςοΣλοβόκοςἔ Ξ έ* ' Ε | _·_
“έχε Χ . ὰ κ ' Μπι Ξ ι ϊ
 'ι @Ἡἔἔ` ¦ ί  Χι
“ι ` η Μ / Ἡ 
Φ ΤιΡοΕΔΡοΣ ο ΜιχΕΔ° Όσα ΛΟΣ»Ο ΚΜ" Τε 
Ψόχνουν κι: βρουν
λύση γισ Τις ΤΟΟ δόσεις
Φεύγει σΤο
ΠόρΤσμουθ
β' ,¦ ,
ΝΤΑ| Ιι·<Α||Ε|¦'||(ΑΝ')|
ΕΠΣΝ¦ σιΜνΡ ΤΗΣ ΑΩΝ|ΣΤ||(ΗΣ ΚΑ| Το ΚΥΣ Κ0Υ ·χο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα