Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Με "ΣΕΝἈΝΟ ΚΕΠ! "Α0 ΠΑΝΘΡΑΞ= ΠΑ|ΡΝΕ| ΦΩΤΑ|(Η
ΘΑΠὲΝΑ
Χ ΔΡ. ΦΥΛ.: 559 ||'|ΑΡΑΣΚΕΥΗ Ο5/ΟΖ/ΖΟ”|ό | Τ|ΜΗ: ”'¦30 ΕΥΡΩ Η ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ι Ι » . η η “
_ Α  Α Η· ΜεχΑΤΣΕΡ 
- ..ω«ΔΕΝ ΕχογΜε ¦  “  κ ῇ_.¦ο ΠΑοκΝ|κΗΣε>
 Έ * ΝΑ ΦοΒΗοογΜε  ἐς) 3·=ΤΗΝΤΡοΜΕΡΗ “ψ
7 χκΑΝεΝΑΝ...›Μ η _ 7 Μ Λ ΒΑΛΕΝο|Α · - · ν
Γ μ . Σούπερ σκόρερ
ιζ δ” Κἐὸ@Μός ' 4 .7 . δ χ Δ ' Η; . `
“ ·"“ ,ργΣέββὁἶ ι ή - ΑΖ Νἔ`| “ Χ ;Φ 7” “Η »ἄΒἈμερικσνός ¦
Η μ ·, · Α “ Η προκριση περασει ` ε_- _ · 7 π Ι
5· . 'ν γ -·::›;ἶ““› ΜΗΝ-Ϊ ·ΣΕΛ 35-37
από ϊοἑ«Μποβπλόν»
¦ Δ ι “Λ_' . 4
ἑΑΑΑΐΣὁΠὸγΛοΣ¦ «ο ΠΑΟΚ ΦΑ ΑΑΛΑΞΕι ὲἩ'ῇ
ἐ£6°ΜοΝοΜε ΜΑΝ»
_ - ._- ζ Ϊ:ἑΐ“;[ 
. ζ' η Ϊ>κ Ϊ” Ηὶἶ_' ·|¦| η`“ Ἡ Ζ 3
 ,- “ω ,ω ἔ 3 ~ Α
>ζ Η δ έ 7:ἑ χ 1 .Ἡ 
ΜΜΜ! ;5_ῇ¦ΐ Α “ _ἶ-_;  Ι η _, 4 Α1
πο" Δ Ι ; _ Μ 
._ , «ΚΑΜ·κΑ20πογΑογ»  ή  ΑΑ ΑΑ» η
7 5- 7 |γ “ 7 :  ΜΡ Ύ Μ .7 !- $«^υϊοκϊονίσ5›Ἑ
“Με-“ιν  η ΒεΖγΡΤ2ΗΣ ;; : “ Ι ΑΣε^.53εὴ3_9Α  κ
Κ°Ρ'°Κή 3' Ν ί ¦ 5 ἑ(ΦεγΓΩ Παπ' η Ό γ _ 6
δ . χ . χ: ,:Ξ'ἔΑΕΝ ΜΠΟΡΩ;= __ Ι Α ~ μ 
 έ 7 ” ' ' Επι;»  =οΜ.__· · 1
.“ Α ' ή: _ Ι δ Ά 'γρ
Το “ΜΝΚ Το επι ε σίωσε- Εχει...πσ ελθόν .αἱ
Μβρη.;Ἡ βΧβ, ! ω Ε Γ' Α
Προσοχή: Χ η
Κίνδυνος!
·ΣΕΛ. 34 48
Η ΠΑΕ πΑοκ ΘΑ κΑΤΑ0Εἑὲ| ΣΤΕΦΑΝι ΠΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ Μέ «ΘΥΡΑΣ-7»
η ΜΒ· _ ζ ·ΣΕΛ.Ί5-Ί7
 ἶ=:Ά . Π·
Ι η: Η .: : Η! Ϊ
' ϊ; :Έ . .· ` ' ·
«Αλλόζουμε επίπεδο Δ Α. 
με ης μεϊσγρσφές» Δ : Δ ¦. Τ 
 ·  Ρ  η ·|  7- Θσσπσνϊήσει
,; .ΜΑΝΗ ΠΑεοΝ 7 .η ·Ά¦χΜΕΣ κΑΜΑΑ στσμηνύμ“Μ;
 Ρίο |(οοΥΤΣ Η( !  _` ' ΠροΕΔΡογ 
Μ "ΜΜΜ” ' »#““'< Απο οΠΑΔογΣ`τ 
η ¦ ΕκσνὲΊ7ϊελικέ ! 7 η η Δ 
Μ ν· Μέ “ ^ 45.5;; Α_Μ.!ω!Μ@ η
ΤΣ|Λ|ΑΝ|ΔΗΣ= «Λκ γΜε ΕκΕ·ΝογΣ ΠΟΥ ΜΑΣ Π ΣΤΕγογΝ»
·ΣΕΛ. "44

Τελευταία νέα από την εφημερίδα