Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΨΨΜ5ΕΝΤΡΑΘΟΑΕ.6Ρ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 574 | ΔΕΥῖΞΡΑ| ΦΕΒΡΟΥΑΡ'ΟΥ 2°'|6 | ΕΒΔΟΜΑΔ|Α'Α Αθλητικιι ΕΦΗΜΕΡ|Μ | ΤΜ" Τ ζ
ΣΔκΡΑΜΕΝΤΟΑΜιΜΟΥΟκι ΝΒΑ ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ4ΗΟ
ΛΕΣΤΕΡ-Λ|ΒΕΡΠΟΥΛ. Βατειαν5 ΡτΘηιιΘτιΘαααΘ ΟΤΕ $ΡΟΠΤ3ΗΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ|ΠΟΛΗΣ·ΟΛΥΜΠ|ΑκΟΣ ΣΦΠ. Μαιο Ελλαδα ι ΟΤΕ 8ΡΟΗΤ3ΗΟ
ΛΑΤΣ|Ο>ΝΑΠΟΛι.5ΘτιΘΑΤ'Μ τ ΟΤΕ ΒΡΟΠΤ2ΗΟ
ΗΡΑκΛΗΣ-ΑΕκκαηελλο Ελλαὁα5 ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ3ΗΟ
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ-ΛΕΣΤΕΡ. Βατε|ογ5 ΡτΘιτιιΘτιΘαααΘ Μ ΟΤΕ 5ΡΟΠΤΙ ΝΟ
ΛΕΒΕΡκΟΥΖΕΝ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥιΒαηαε5|ιαα τ ΟΤΕ 5ΡΟΠΤ3ΗΟ
ΤΣΕΑΣΙ-ΜΑΝΤΣ. ΠΟΥΝΑΠΕΝΤ. Μωαβ ΡτΘιηιΘτιΘαααΘ ΟΤΕ 8ΡΟΠΤ| ΝΟ
«ΕΜ Π|ΣΩ»
'ΑνακληΘηκε αηὸτα3ημερο ' ι  γ γ , Ο Ι ι `“ 4 Ι Δ
ρεηοοΤοὑντορκαιγαρίζει ἔ ρ ο' '  Ε 3' · 
αηὸ κροατια για να μιλαω
μετονΣαββί6η'Διοικητικα5 ί Ι Ν' " 
εμφ(ιλιοε για την Παραμονή τον
ηοχικαιγιατι522θλασει5 . χ Ϊ' .ι Ρ Π η Σ  
ΠΜ @@@ ιιιιιττλΕνιιιιτιιιιιιι
Μ ΑΤ Ε]- ΑΝΤ'
ΝΑΠ ΟΛ ΕΟ Ν |
' Στην Μηασακσεχίρ ο 'ταλόε. " Μ°°"Μ ή!"
στο Περιστέρι ο Ρουμανοε Μ Μό 'Ο ΜΜΟ
' Με 2-0 η Ξάνθη τον Ηρακλή νι την ΜΜΜ ΑΕΚ
και ο Αστέραε τον Λεβαδειακό ρ 7 Βάρκα. ΑραβίῦΜ
ΜΜΜ" ΜΜΜ
μέχρι τοπικα
Σουκοαλινι
αιΜνταλοεταγκολ η “ ¦> 7 ' ' ΟΜιτροΟνο
Ο ΑΡΗΣ -·
με το 42
Γ|ΟΡΤΑΖΕ| :Πι
· Επειτα από ειιεισσδιακό φιναλε. ἔΔἩ
77-69 τον Μακ στην Πυλαία 
'Με λοτζέσκι και «Παπ» ισσω -=-_--Μ"'"
ο Ολαμηιακόε στην Τρίηολη
Π ΠΑΟ - Ρεθυμνο (6 αρ.. Ν$2)
ρ 'Αλαγιστοεα
έ ΠΑΟστα Χανια.
μετον καιω
Π ναακαραρει6ι5
'Λαβὡθηκαν
οΤελαντερ
(θλαση¦3
η εβδομαδα)
~ ι ο' _ η μ) η καιοΜηουμαλ
'Για 6ηφορααποκαβιτ5 ^ · ' . Ο Τ Τ ΐ . ~ (εξαρθρωση
(3·0τονΜόρεΪ) _ ' ^ = ·- ' _ - ' κλείσω. Ο
ηηρετσΑαστραλιανόΟηεν -- “ - τ , ° ' ν =·ἴ~ 4
'Πρωταθλήτρια Εαρὡηηε χ _ _ Ι ο.
στοχαντμηοληΓερμανία. Κ ” .. Ο ' _ > ;β_“ ο ΑΕ..
διέλασε (244 7) την ισπανια " '“ =ΣΜ°Μ>
ΜΑΜ Μετα Με ΜΑΜΑ ιιιιιιιι ειτνοΕιιτιογ. '
ιιττΕιιι Ειοτιινιιοτιιιιιιοιιιι
ΣαΟηερ
ο Ολαμηιακο5¦
ο «γητεατη5»
ΦορταΟνη5
δύο γκολ
(ηρὡτ05
σκόρερ με Τ5)
και την ασίστ
στον Ντουρμαζ
_“Μ>Μἶ ή ἩἩ Τα
Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
«Μακη δικαίωση
και στεναχώρια·
«“Χτύιιησε' με ΜΜΜ
κατω και δικαιώθηκε·