Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΝ ΜΕΤΡΑΕ| , τΟ Π ΣΑΒΒ|ΔΗΣ: Το ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ Ε|ΝΑ|
Ι] Χ ΜΕΡΕΣ , Ο Ν ΜΟΝΟ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ, ΝΑ ΕΡΟγΜΕ Ο,Τ·
ΔΩ Ο ΤΟγΝΤΟΡ, > _ · ΑΛΛΟ ΦΤΑ·Ε· ΚΑ| ΝΑ Το ΑΜΑΕΟγΜΕ
ΑΝΑΖΗΤΕ|ΤΑ| ”` 
_ ' Ε /ὴΧ Λ χ .χ . ώ 
Π ΠΠ Ν ` ο ^'^^°χ°Σ ¦  @ΕΠ ΚΕΔ. ἑ[email protected]@»
_] Χ Η Ο κΡΟΑΤΗΣ κΑΗΟΗκΕ ΕΣΠΕγΣΜΕΝΑ ΝΑ ΕΠ|ΣΤΡΕψΕ|
ΔΣΘ ι / /. Ν ΣΤΗ ΟΕΣΣΑΑΟΝ|κΗ ΠΑ ΝΑ ΣγΜΜΕΤΑΣχΕ| ΣΗΜΕΡΑ
Ϊ Χ Χ ”
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕ|Α ΤΗΣ ΧΟΕΣ|ΝΗΣ ΠΟΑΥΩΡΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ
_ / ῇΧ / 1/
/ ^ Χ / κ κ χ Ι <
Χ χ Α χ ς Ο Ο /› / Ξ
ΧΧ / ή
ΑΓΤΞΜ)Ξ «ΕΣΠΑΣΞ» ΤΗ ΜΝΗΜΗ Τ©Υ ΤΗΝ ΕΡΤ·18
ΔΧ / ὅ Η
μ] ΝΔ
1μαμα
ΝΑ... ΤΡΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟ»
ΜΕ 1Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ»
' «Ο |ΕΑΝ ΟΑ ΠΡΕΠΕ| ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕ| Τ| Γ|ΝΕΤΑ| Δ|ΠΛΑ
ΤΟΥ Γ|ΑΤ| Δ|ΑΦΟΡΕΤ|ΚΑ ΟΑ ΠΕΤΑΕ| ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ»
' «Ο| ΠΑ|ΚΤΕΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΝ
 Βἐ12.56;·
ΝΟΜΙΜΟ·
13|13 ΣΤΗΝ |ΣΠΑΝ|Α,
ΚΑ| ΒΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛ|Α!
' «ΕΣΠΑΣΑΝ» ΤΑ ΤΑΜΕ|Α
ΤΕΡ|Α|(ΗΣ - ΜΑΝΤΖ|ΟΣ
@Π @Π
Π :ο (ώΝΑΣΤο)› Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡ|ΟΥ 2016 1- 
ΑΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0955 Κ . σ '
'Ϊ '7 Μ ' ΤΑ ΚΡ|ΤΗΡ|Α
ν ΤΟγΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΝΠ ·  μ ._ Ο
ΠΜΗΝ ΜΔ · Α ΤΕΦΕΡΑΝΠΑΝΩ
ΑΞ|ΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
η ΕΜΗ)ΥΧΟΥ ΥΛ|ΚΟΥ
:Οι Σελ36,37 Ο 
' ΜΠοΥΑΓκοΥΡ|ΔΗΣ: Η
Τ|ΜΗ: 1,30 θ
ΕΡΔ·εΑΝ,¦ο Ε;Γ@Μ
Ο _ΕνεγκέφΟλΟ5
«ΝΑ ΔΕ|ΞΩ ΟΤΙ ΑΕ|ΖΩ» 
ΠΝ Ο Ο Η Ο _ 8"`πρΙν Σῦ*ΕέλΟΕ Ο ·- > ' . . . Ο' Τ
_ Μ ΠΕΡ|ΦΕΡΕ|Α “ Μ  Ο η ·ἴ · Ο Ξ ' · ΠΡ|ΦΤΗΣ: ΝΑ ΜΕ|ΝΟγΜΕ
 ._ Δ ¦ ' ¦ - . ' Δ 4 Α “ Η | ΠΡΟΣΤΕ|ΩΜΕΝΟ|
ΈΣ:ΜΑκεΑΟΜκοΣ-Αο ΜΜΜ ' Η· η __ 7 7 ·ῦ ΠΜ@
Ο _ ΕΓ|ΝΕ... ' . Μ
Δ ΚΑΠΝΟΣ · ΠΠΣ
 » ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ”.¦ Μ
“ _ >› ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Ο _ ~
ΩΣΕ¦Σ ., ΑΦ|ΕρΩΜ^Τ^ μ · ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: ΟΑΑ ΟΑ
· = “ κΡ|ΟΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΕ' ΟΦ
' «Φ|ΛΟ| ΤΗΣ ΠΛΑΤΕ|ΑΣ - ΠΘΜ ΜΒΜ
Δ|Ο|ΚΗΤΗΡ|ΟΥ» ΜΒΜ
@ΜΗ | ¦ ΑΠΟΥΣ|ΑΣ
` ἄλ52,ἔ3 | ι Ο Ε 3 ἴ Ο Η' Π
. “ κ Ἡ η  Ρ Ζ
Ἡ Η Η' η Ν' μ =|,'ω; -.
η ' θ,' ι. Η: 'Η Ι 7· η η .
 ° ε. Τ Η . - _ 
Σι!γκΙνηση στη βραβευση Ρ
Το" ΚῷστΟ Π““ωωΕΜ“ ζ
Ι , .
Καθιερωση . . | · η( Μ Ι Δ
και εΗ·μΟνΗ η 8 . Α Η - . . ω @6, Ξ Ό
Τ “ ` Ο Τ 3 Οι > ; . ¦
Η 4 η · ' η Τ
ΑΠΤ©ΛΟῦ@Ν ΚΜΜΜΑΡΠὡἙ .ω μου* μ
Μο ΣΤΑ ΜΜΜ ὁΜ Ο Η 
. ΜΜΜ Ι 7
'Ρ ΞΑΝΘΗ - ΗΡΑκΑΗΣ 
, .- “η ΟΤΕ μ
- , ` Ή? ΗΠΑ ΤΩΝ ΚΥΑΝΟΛΕΥΚΩΝ ΜΕ ΤΡΑΓ|ΚΑ ΛΑΟΗ ΤΗΣ ΑΜΥΝ Δ 
“ ; :_ .
ὅ - «“Α“,,¦ · ΠΡΩΤΑΓΩΝ|ΣΤΗΣ ΤΟΝ ΓΗΠΕΔΟγχΩΝ
κ°“Ρ“9Ρέν“ Ο ΣΚΟΡΕΡ ΝΤΕΤΟ(3·,63·›
Η Ο ΜΟΝΤΕϊΡΟ ΣΤΗ ΟΕΣΣΑΑΟΝ|κΗ
Γ|Α ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Η
Π. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο «Ξεχείλ|ζε» Π ΠίΟΤΠ γ|Ο
καλύτερε5 Πμέρε5 ΟΤΠν κΟΠΠ 7
τΠ5 Πίτ05 του ΜΕΣ ΑΠόλλων
Ρ· 51: ΑΕΚ-ΒΕΡΟ|Α 3-Ο, ΠΛΑΤΑΝ|ΑΣ-ΠΑΟ 2-3, ΠΑΣ-ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟΣ Ο-3 Ν Η.: ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1-1