Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Μπιτ ΧΡΥΣΗ ΜΜΜ τικ ιιιιἶΗΕτι 
ω· - τ πει' ι·
8ΤΑΠΝΑΝ 
Μματπαιο με με αφαντε5 ιμιτφαμ5 τῳν Σκιμπε
-ψ καιΤοραοιὁπ.ψαχνεταιπΕΠΟ
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ Ε'Τ|θΕΤ|Ν0Ε ΗΕ ΕΕΑ|ΡΕΤ|Ν0 ΤΜΑ «ΤΕΝΑΕ|Α(ΤΣΕ» ΤΗ Ν|ΝΗ Τ|Α ΤΟΝ ΗΑΝΑΗΗΝΑΤΝΗ
ΣΤΗ ΝΥΤ|ΑΗΝΗ, ΕΝΩ 0' ΜΗΝΥΜΑ ΝΑ' ΝΕΕΤ0 ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ Α|ΑΦ0ΡΑ
ὰ ΨΨΤΜ5ΕΝΤΡΑθΟΑΕ.6Ρ
υΜΝπ (Χ)
οΞΕχΩρπτοΣ
κγι=ιοΣ ΜΒΑ
ΤΜ ΤΤ 5'
3.Μ ιι τι
του” ιο τι
 5.Μ ιι το
' ο Πορτογόλοε δεν έχει κερδίσει
μόνο τον εξέδρα. αλλα και
τουσ πα(κτε8 ' Ενδιαφέρον
από Σ. Αραβία για τον Αυλων(τπ
· Αμεσα εεελιεει8 για Πουλίδο
Β Γ. ΝοικοκνΡΗΣ
“Οι μπκαντ9 στο φοιιλ“
ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΕ
ΤΗ ΦΟΡΑ
«σκι» σε προτόσει8 τπτ Αλ Αῖν
για Ροντρίγκε8 (Ι .7 εκατ.)
και τπ5 Γαλατό για Μακ (2.5 εκατ.)
ΖΩΝΤΑΝΟ Το °ΝΞ|Ρ°
Φ ΠΑΟΚ-Αιμόζ(7μ.μ.,Ν52)
πιο· @
ΖΗΤΗΣΕ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
' 0 Σαλπιγγίδπ5 δεν βιαζεται
να απαντήσει στον Πανιώνιο
Π Βέροια. Ξανθπ
και Αρπ8 περιμένουν
' Ατρόμπτοε · Πλατανιό5
(7.30 μμ.. 0ΤΕ δοση 3).
μέρο5... 30
ΜΜΜ @
πΡοΣΩπικΗ
ΕκΔικι-ιΣι-ι
Η Κέρκυρα του Βοσνιόδπ 24
στπ Ριζούπολπ τον Απόλλωνα
οπΩΣ ΠΑΛ|Α
Αρμόνι - Αρπ8 στο Μιλανο.
με φόντο το ένδοξο παρελθόν
(9 μ.μ.. ΕΡΤ 3)
συΜΜ.οΜΜ
καιπΜΜω
τιμ-Μ
ΠΑΛ|κΑΡ|Α
Ελλόδα - 0υγγσρία 8·8
' Οι «πρασινοι» ΜΜΜ γκαζι αποτο 47',
μετα το ι -Ο. και ειχαν ακομα δυο δοκαρια
με τομ5 ΜΜΜ. Ατζαγκομν¦ μέχρι να φτααομν
στο 2-0 με τον Μπαμμαλ στο 90'
' Αποκαλμψπ ο 'ταλο5 μπακ
στο ντεμπομτο του. δυναμιτπ5 ο καμεοομνεζοε
ΝΕΕ°Ρ'Α
ΜιτατμΗα
Ανακοινωαπ ΕΣΗΕΑ και ΠΣΑΤ
για τον Γκαραγκανπ
«ΒΛε“ε-›;“Μππω
Α|ΧΤΥΑ ΣΤΗΝ 'ΣΗΑΝ|Α ΠΑΝΕ' Η ΑΕΝ ΜΥ ΕΙΕΤΑΖΕ| ΝΑΝΤ'Ρ
ΝΑ' ΒΑΝΤ|Τ|Ο ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΕΤ" ΠΑ ΤΑ ΑΝΡΑ
'Η 4 Κιμ/ι
Μια ι κι ι μοβ ι οι [ΡΜ ι νων ΗΜ Μμμμ ιγ
ΤΑ ΣΤΕΡΝΑ 'Γ
γι Μμμμ (πμ Μια μι: ιμιιιινικιιη ομαδα»
”ΗΜΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ  -.
'Έ:^-_`Ἡ”
τι Τα γι ΜΜΜ ι Νιν ΝΠ
)(5ιινιιγμι ηχοι Η' χμμ/ων
ΤΕΤ '
ὴΗ/ Ε:`“-Ἐτ“ “`ε,υ.;#“ ·