Πρωτοσέλιδο larissanet:Recognized text:
Sport

ΑΕΛ

ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΝΤΑΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ

• ΣΕΛ. 21

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 295• ΕΤΟΣ 6ο • ΤΙΜΗ: 1 ΕΥΡΩ • www.larissanet.gr • [email protected]

ΤΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ Η ΟΜΑ∆Α ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΡΥΠΟΣΚΙΑ∆Η

110 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ

ΤΙ ΦΕΡΝΟΥΝ

ΟΙ ΗΠΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΤΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΑΜΥΝΑΣ
• ΣΕΛ. 9

ΝEA MΕΘΟ∆ΟΣ
για την καρδιακή
ανεπάρκεια

Μια εξέταση αίματος και δύο ερωτήσεις είναι αρκετές για να μάθετε για την καρδιακή ανεπάρκεια
και σε ποιο επίπεδο βρίσκεστε Η μέθοδος επιβεβαιώθηκε από Ιάπωνες καρδιολόγους και θα
παρουσιαστεί στο Αμερικανικό Καρδιολογικό Συνέδριο

ΚΕΘΕΑ

Hχηρή κραυγή
διαµαρτυρίας

• ΣΕΛ. 25

ΠΩΣ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2020 – ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
• ΣΕΛ. 18
15

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ – ΜΕΓΑΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

• ΣΕΛ. 11

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

ΣΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

& ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΙΧ
14

Νοµοθετικό κενό
στην πιστοποίηση
• ΣΕΛ. 10

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΣ

ΕΡΓΑ ΜΕ ΤΟ «ΠΟΝΤΙΚΙ»
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ
Εκπρόσωπος ∆Σ Ένωσης Λειτουργών
Γραφείων Κηδειών

Αυξάνεται
το ενδιαφέρον
για την
αποτέφρωση
• ΣΕΛ. 8

12

ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ ΑΓΙΑΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΦΑΒΡ