Πρωτοσέλιδο larissanet:Recognized text:
Sport

TΡΙΑΝΤΑΡΗΣΑΝ

ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΑΕΛ
• ΣΕΛ. 23

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 294• ΕΤΟΣ 6ο • ΤΙΜΗ: 1 ΕΥΡΩ • www.larissanet.gr • [email protected]

ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ

ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
για τη Θεσσαλία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ

• ΣΕΛ. 8

Περιοχή της Π.Ε. Λάρισας εμφανίζει 2 φορές μεγαλύτερη θνησιμότητα του καρκίνου του στομάχου
Ποια νοσήματα αυξήθηκαν μετά το 2010 4,5 φορές περισσότερα εγκεφαλικά στην περιοχή των Τρικάλων

ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Πάρκο Φυσικού
Αερίου στη Λάρισα

• ΣΕΛ. 10-11

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: AΠΩΛΕΙΕΣ ΕΩΣ 20% ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ
• ΣΕΛ. 15
16-17

ΝIΚΟΣ ΜΑΚΡΥΠΛI∆ΗΣ

Πρόεδρος Οργανισµού ΟΜΗΡΟΣ & Aegean College

• ΣΕΛ. 7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Όλο το σχέδιο
για την αναµόρφωση
του δρόµου
• ΣΕΛ. 9
ΓΙAΝΝΗΣ ΣΚOΚΑΣ
Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας

«Βάζουν στο γύψο
τα συνδικάτα»

‘Σπουδάζεις
στο COVENTRY
µένοντας
στη Λάρισα’
18

Κοιν.Σ.Επ. «ΕΝΑΣΤΡΟΝ»

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
& ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ
13

ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΜΕ ΝΕΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
• ΣΕΛ. 12

& ΦΙΛΟ∆ΟΞΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ