Πρωτοσέλιδο larissanet:Recognized text:
Sport

…ΑΛΛΟ

AEL FC ARENA • ΣΕΛ. 22-23

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 296• ΕΤΟΣ 6ο • ΤΙΜΗ: 1 ΕΥΡΩ • www.larissanet.gr • [email protected]

ΝΕΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΜΙΑ ΛΑΡΙΣΑΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ
ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
• ΣΕΛ. 5

ΠΡΟΧΩΡΑ

το Αρχαίο Θέατρο
1,3 εκ. ευρώ για εργασίες στο κεντρικό τμήμα του Μνημείου
Νέο βήμα για να καταστεί λειτουργικό και επισκέψιμο το Θέατρο
Οι 10 παρεμβάσεις που θα γίνουν
Κ. Αγοραστός: Προστιθέμενη αξία στο πολιτιστικό και τουριστικό
προϊόν της Θεσσαλίας
• ΣΕΛ. 9

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Υπουργός ∆ικαιοσύνης

«Άµεσα οι µελέτες
για την αναµόρφωση
των ∆ικαστηρίων
Λάρισας»
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΝΕΩΝ
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ

• ΣΕΛ. 11

ΣΚΟΡ∆Ο ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ

300 ΝEΕΣ ΘEΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ ΣΤΗΝ 110 Π.Μ.
• ΣΕΛ. 10
5

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ LARISSANET
& ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΕΡΧΕΤΑΙ ΛΑΡΙΣΑ

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
15

«Ανοίγει πόρτα»
στις διεθνείς αγορές
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΥΡΕΤΑ ΜΕ ΙΑΠΩΝΙΚΟ
ΚΟΛΟΣΣΟ

• ΣΕΛ. 8
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Bonus για
ανακύκλωση!

ΕΚΘΕΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ

ΤΑΞΙ∆Ι

ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
16-17

PHOTOSTORIES

‘ΟΜΟΡΦΗ ΖΩΗ’
• ΣΕΛ. 12

ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΕΡ. ΝΤΟΥΣΙΑ