Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
|Μ'Μ” | Η" |ΜΜ
Γεματοι τιροβλαματο οι «ερυθρολευκοι» και με κοντρο την τυχη. αφου ειχαν τρια δοκαρια
και έχασαν μτιολικε5 ευκαιρια. ειδαντο λαθοε του ΛεΟλι να κοστιζει το νικηταριο γκολτων κυηριων
ΝΕ ΔΥΟ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥΆΡΧ||ΓΟΥΛΟΛΜΣ|ΜΗ, ΜΜΜ' Μ' ΚΕΝΕΣ Ο Δ||(ΕΦΜΟΣ ΤΟΜΕΑ"
ΣΤΗΝ ΥΣΕΧΜΥΟ ΕΕΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ "ΚΟΑ ΜΟΥ" Ἀ"ΟΟΥΪ"Ρ|Λ Μ' "ΕΠΣΕ ΠΡΟΣ ΣΗ" "ΕΟΠΕ"
Ν · ι
ΜΟΝΑ"
ΝΙθΗΐ$
ιΠεριχαρΕ5 ο Σαββι6α5 μοίραζε
αυγχαρατιιρια ατα αποδυτήρια
ιΛ|ΜΠΕΡΗΣ · ΜΟΝΟΝ:
· Σ. ΥΖ|ΟΝΠΑΝΟ|ΆΟΥ
ΕΛΕΟΣ ΜΟΣ ΝΕ ΟΜΕΔ,
ΜΑΝΟ" ΤΟΥ Ο' Ο|Ο·4
Σ|ΛΣ|Δ'|ΡΟ'|ΟΥΛΟ.
"ΜΟΔ Μ' ΟΟΣΜ||
Π Ο ΜΑΙΜΟΥ
ΜΝΗΜΗΣ Μ' ΜΟΟΥΝΣ
Γ. ΜΜΜ
Μπάσα
στα ΜΝ
και με χανω·
Η. ΚΟΥΚΟΥΛΕ=
και ΜνιιαΒ
Υ “ρῖτΡΜῖταιιι Δεν Με Διαιτα
ατνιιιιιιι>ιαιιιτιανΔιιιτιιτιιτταιι παμε
Δεν υιιοδειχθακε ιιἑναλτι υιιἑρ του ΜΠαρμτιο
και αιιοβολα στα 67'. ενώ οι τραυματισμοί
ι στὲραααντα δυνατότητα αῖῖίδρααα5
.ατο'ζριναλε όταπἶ|στιανἶ ειχαν φρέσκα ααδια
.ΝΕΟ · Α ΟΛΗ:
Η. ΜΥΛΟΣ
ΦΟΒΟ! Φ
ΚΛΑΜΠ Μ' ΝΠΟΥΡΟΥΣΗΣ ΜΜΜ ΠΟ «ΟΜΕ» |'|Α ΤΟΝ ΣΣΛΣΤΕΡΟ Θ Φ
ιι'6αῖιλΞαταα Υλααα5 ειναι να ακαραρει»·ὺ# ρ '
. π ρ·
.ί| ^
ΠΜ. ΜΜΕ
«παραμένει ατακα
ο ολαμαιαΜ και δεν την
έχει... ΜΜΜ»
ΑγιαΕ·ΣαινταρΛ. |·Ο
Μια νΒα
ααα Μαι
ω μια· πρόκριση·
Ο. Σ|ΟΜ|Ε=
ασ "των να
οι... ΜΜΜ».
Ο Κέ? «ΜΜΜ ΜΜΜ.
- Φιορεντίνα· Καραμααμ5-Ι
Χ· ° Ξ
Η. ΜΜΥΜΜΕ
αΗταν ΡαααΟιἱΜ'α8.
αι απανω»
ω "Με ΜΜΕ
ααα Με μια αλλαγή·
ΔκοΜΔκΑΠιιιΖεΤε.κΔκΩΣι
ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΥΣΕ|
ΠΟΛΛΕΣ ΜΠΕΣ.
Μίο όμως εμΠιστευόμοστε. ΗΕΗΒ.
2νεοι ωιιοι. ΣΪΡ|ο @