Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Ο Άξελ Τζίπρα είναι Εβραίος εξελληνισμένος"!
Newspaper website Website
Recognized text:
. ά ι _ ιπεπτεΜΒΡιογ , . τ `
. Ι _ ι · · 2026
; 880 ετοΣ ~ 
ΑΡ.·ογΜογ- έ· · ~
(ΐ0870)'40?0'
τιΜ_Ηι απο  ·
ποντοι· παπα ντιπ Β
 ι    Μπα το Μπακ και πριν τους Μουτ
.ιΑ:ι·μ·ιΛμ,`μ·Μμ
Μ τ Ξ - ὲ 'ιΛ
ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΧΑΜΑΜ ΠΑ ΤΟΝ ΑΑΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ:
"0 ΕΜ ΑΜΡΑ
Ο γνωστός δημοσιογράφος ρωτά τον Πρωθυπουργό αν έχει βαττπστεί
και αν πράγματι η καταγωγή της οικογενείας του είναι από την Άρτα! !!