Πρωτοσέλιδο 1-2-X:Recognized text:
έ ΜΒΜ ΠΜΜΜΜ ΜΜ @@@@ ΜΜ Μ ΗΜ Μ Ξ
@τομ/ΗΛΙΑ
ΛΗΜΝΟΣ ΡΥΠΝ|ΣἴΝΣ ΕΕξΠ-ΗΣΥΜΜΠΠΧΗ Η ΤΥΧΕΡΑ ΜΗΝΑ ΕΠ|ΤΡΕΠΗΑ|Μ0ΝΟ Η ΜΟΝΑ ΑΝΠΤΠΝ]8ΠΠΝ- ΓΡΑΝΝΝ ΣΤΗΡ'ΞΝΣ: ΝΠ ΜΕΣ ΜΠΟΝ!!
-2 Χ ΜΠΟΡ!!
ΠροκΔοοΡ·ΣΜεΝο ΚΕΡΔΟΣ
· ΞΑΝΛΡΧ|ΖΠΥΝ
ΤΑ ΠΡΠΤΑΒΛΗΜΑΤΛ
 · ΣΤΗ ΣΕΝΤΡΑ ΚΜ
Η ΕΛΛΗΝ" 8ΠΡΕΠ ΠΑΜΕ
20 χρόνια ΜΑΖΙ
20 Χρόνια στην ΚΟΡΥΦΗ! ΣΠ9ΕΞΠ "