Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
ΜΑ'|'Ζ|Ν'|'
Μ|'|0ΥΓ|(ΕΡΑ
ΑΝΑΚ0|ΝΩΝΕΤΑ|
 ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ
ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ" ΑΡΗ ωἔἔἔΐξΞἐ
ΚΕΝΤΡ|ΚΟΣ
γΠΕΤΡΑψΕ Ο ΡΑΦ||( ΤΣ·ΜΠΟγΡ ΤΙΑ 3 χΡΟΝ·Α ΜΜΜ
ΟΑ ΑΠΣΠ ΤΟΝ ΠΡΠΤΟΣ ΜΑΣ ΟΕΛΠ ' ΜΒΝΕ'
ΚΑΛΥῖΞΡ0 ΜΟΥ ΣΤΟΧΟΣ. Ε·ΝΑ· ΝΑ γΠΑΡχΕ· ΤΟΝ «Μο» Με
ΕΑΥΤΟ Η ΑΝΟΔΟΣ κΑΡΑΓκ|ΟΛ|ΔΠ;
¦|Λ||(Ρ|Η¦|Α
«0Λ||(0 Λ|Φ'|'|ΝΓ|( ΣΤΗΝ ΤΟ
ΟΠΩΣ ΣΤΗ ΦΕΝΕΡΜ|'|ΑΧΤΣΕ›»
ί /¦ έ'  ·ΣΕΛ|ΔΕΣ
ῷμωΔ ΕΝΟΕΤΟ.
Ο ΚΜΥ'|'ΕΡ0Σ
ΟΔΗΓΟΣ ΠΑ
ΤΗ ευΡΕΠ ΕΕΑΟυΕ
ΑΛΑΤΟΣ:
.¦ ϊ" κ 'Ξ ΑΝγΠΟΜΟΝΩ
Ο “ ' Ι
Ο =ΠΟ·Ο· ΠΑΝΟ· ΣΤΑΟΜΟ· Ξ Ο «ΑΦΟΑΡΤΟΣ» κ·ΟπΕΝΞΣί ς _ ΝΑ ΑΡΧ'ΣογΜΕ
ΣΤΟῖΤΑΕ·Α· ΤΟΥ Μ·χΕΛΙ ΣΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ.ΠΑΝΑ·ΤΠΛ·κΟ Σ ΠΣ Ν'ΚΕΣ·“ ¦ ..
·_ . , '. ._...~'·Δ. .μ
ΣΤΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣ|Α |ΒΑΝ - ΒΡΥΖΑ
-  'έ 
_ ΟΡΑΜΑ ΠΑΟΚ,
ΟΡΑΜΑ ΜΜΨΗΣ
Λ Γ|0"Η 50 ΧΡ0ΝΠΝ Η! ΥΨΗΛ0ΥΣ
Ο Ξ |'|Ρ0Σ|(ΞΚΛΗΜΞΝ0ΥΣ
ΜΑ°ΛγΜΗ"°|
ΑΓΩΝΕΣ Μ Σελ 5ο
«ΧΡΥΣΟΣ» ω2οτ6
Ο κΩΝΠΛΝΤ|Ν|ΔΗΣ
ΣΤΗ ΣΦΑ|ΡΑ Με
ΠΛΓκΟΣΜ|Ο ΡΕΚΟΡ
«ΧΑΛ|(|Ν0Σ» Ο ΖΗΣ|ΔΗΣ
δσι·¦ Ύ.
“κ Ρ,
η “ ΤΑ ΡθΞΤΕΡ
ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕ|Σ
ΤΣ|Μ|Ρ0'|', ΛΕοΖ|Ν|0
Η! Ιἶ[Η]ἰἩἐ ΠΕΙΜἩΠἑὶ|ὲ]ἶί|]έΌ` Ι
ΜΟΝΤΕΜ0 - "ΜΑΒΑΗΑΣΑΚΗ
ῦ Π ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΑΣΑΦΕ|ΕΣ |  εεε
κΑ| ΕΡΠΤΝΜΑΤ|κΑ ΠΑ ΤΟΝ |ΤΑΛ0 '
Π ΑΡΧ|ΖΕ| ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ Ε|ΕΛ|Α ΤΗΣ ΠΑΕ Λ“Ρ°"°Ν"Μ"
ΑΑΕιΑ ΜΕ... ΠΡΟΘΕΣΜ|Α 7» ΠΑΤιΣΤΙκΑ `
Π ΦιΛ|κΟ ΜΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗ" Ε·Ε·^· -· Σελ. 10.11 » ΤΟ ΗΜ"Η"Μ
ΠΑΤΡΠΝ (18:00
· ΜΕΤΠ0Ρ0|_|5 95,5)
@Η κ Ε Λ  ΠΙΟ ΔΡΥ 9 9:. Η :Μ:~:ζ>Μ ΕΛ Μ Η... έ] Λ ΡΕ .:ἐ:ἐΣῦῖ5ζσ`Δ ξ: κι