Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
08 09
_·με%ωΕ
Ξ^^ΠΔΠ
«ΑΓΚΑΘ|Α»
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕ|'Α| Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΟΕΝΑΓΚ| ΚΑ| Η «Μ»
«ΓΡ°θ|^›
ΔΥΝΑΜ|ΚΟ ΠΑΡΩΝ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΗ ΣΤΗ ε
Ι · Σ
ή ·Δ'
' ΧΘΕΣ|ΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΚΑ| ' . " '
ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡ|ΞΗξ ά Ψ 
' Ο ΠΡ|ΦΤΗΣ ΠΡΟΣΓΑΤΕΥΕ|
ΜΑΡΜΠΛ, ΠΕΡ|ΜΕΝΕ|
ΣΑΝ|Κ|ΝΤΖΕ Σελ 42.43
' ΨΑΧΝΕ| ΠΑ|ΚΤΕΣ ΚΑ|
ΠΟ ΠΑΡΑΠΕΝΤΕ Ο αΑΝΑΣ|'Ο»
' «ΠΡΑΣ|ΝΟ» ΑΠΟ Γ.Ε.ΜΗ.
Γ|Α ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ Μ.Κ.
' ΤΕΛ|ΚΑ ΣΤΟ «ΚΛ. Ε|ΚΕΛ|ΔΗΣ»
(1Ο|ΟΘ 17:00) ΜΕ ΑΓΡΟΤ|ΚΟ
ΑΣΤΕΡΑ, ΧΩΡ|Σ ΚΟΣΜΟ
«ΚΑΤΜγΤΗΣ»
ο' ΕΓΓΥΗΣΕ|Σ
Ο ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΣΥΜΦΠΝΗΣΕ
ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΝΤΕΚΑΛΕΟ, ΑΛΛΑ
«ΚΟΣΚ|Ν|ΣΕ|» ΤΗΝ Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ
ΔΥΝΑΜ|ΚΗ ΤΟΥ |ΤΑΛΟΥ
Τ|ΜΗ: 1,3ΟΕ
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΕΡ|ΟΥ 2016 ¦ΑΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1161
ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΤΣΑΡΗ ΠΡΟΣ |ΒΑΝ
ΣΑΒΒ|ΔΗ Γ|Α ΤΗΝ ΥΛΟΠΟ|ΗΣΗ ΤΟΥ Π|Ο
ΣΗΜΑΝΤ|ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕ| ΝΑ Γ|ΝΕ|
ΑΠΟ ΤΟΝ |Δ|ΟΚΤΗΤΗ ΤΗΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ
ΡΕ Η ΩΡΑ Μ
' ΑΝΟ|ΚΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΤΟΥ «ΚΑΝΑΔΟΥ» ΜΕ ΤΟΝ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΔ|ΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
' ΕΠ|ΦΥΛΑΚΤ|ΚΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ.
ΠΟΝΤΑΡΕ| ΠΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΕΑ
Γ' ΕοΝ|κΗ
ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΡΧ|ΖΕ|...
ΑΦ|ΕΡΠΜΑ
' ΚΛΕ|ΣΤΗ Η ογΡΑ 4
"  'ζ ~!-¦ῖ ῇ'ἔἀ Ό” Σ,
  _ Ο _ Ι ΜΝΗΜΕ|Ο |ΣΤΟΡ|ΑΣ ΚΑ| Δ|ΔΑΓΜΑΤΩΝ
ΤΟ ΔΟΞΑ-ΚΑΜΠΑΝ|ΑΚΟΣ! ) _ ι' ζ Ο “ “Ο Η Με ΚΑ| ο ΑΣ πΑοκΤΜΗ:ΑΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ εγεΡΓεΤΩΝ
ΔΕΝ 0Ρ|ΣΕ Δ|Α|ΤΗΤΕΣ Η ΕΠΟ
ΜΟΝΑΔ| ΚΗ ΕΛΠ|ΔΑ Το Δ|Α|ΤΗΤ|Κ0
Δ|ΚΑΣ|'ΗΡ|Ο Σελ 18,49
ΘΑΝΑΣΗ ΚΑ| Γ|ΑΝΝΗ ΔΕΔΕΟΓΛΟΥ ' ΜΑΡΜΑΡ|ΝΗ ΠΛΑΚΑ ΜΕ Τ|Σ
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡ|ΕΑΛΛΟΝΤΑ ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΡΑΟΚ 3ΡΟΗΤ3 ΑΗΕΝΑ
' Π|Ο ΑΤΥΧΟΣ, ΔΕ Γ|ΝΕΤΑ|: ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ
ΤΟΥ ΠΑΟΚ Γ|Α ΤΑ ΠΡΟΗΜ|ΤΕΛ|ΚΑ ΤΟΥ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
' ΣΤΟΓ|ΑΚΟΕ|ΤΣ ΔΕΝ ΕΧΩ ΖΗΣΕ|
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΥΓΚ|ΝΗΣΕ|Σ ΑΠΟ
ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ Ε|ΠΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ
287 ΘΕΣΗ: ΕΡΓΑ:|ΑΣ ΠΑ ΔΗΜο:|ο η' | |ΩΤ|κο ΤοΜΕΑ 6_326 ΘΕΣΗ: ΜΕΣΩ οΑΕΔ  ¦ ¦ Ο Ϊ