Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
ΜΜΜ ΜΗΝ
ΜἩΠΠΙ| Ιω»
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΠΡΟΤΡΕΠΕ| ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ,
ΕΝΟΨΕ| Δ.Ε.Ο., ΝΑ ΠΑΡΕ' ΠΡΩΤΟΒΟΥΛ|ΕΣ
η η·σΑΝσΝ ΝΑ Εη·χΕ·ΕΗΣΕ· ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΑΣ· Τσγ σ ΣΑΕΗ·ΑΗΣ
Λ ἶ4Ε ί Η _ Ξ Π
.Τ ' ' .
Ε Η ΝΑ ΑΝΟ|ΞΕ ΛΔΞ|Σ 11 ΟΚΤἔΡ|%
¦Κ`Ε,; _ _ ΠΚΕ| Ο›ΕΠ|ΣΗΜ Σ ΠΑΟΚ,
. 5 «Ο. ~£ γ Ι ΝΠ”   η
Μ.ΝΐΒχ5 ΙΛ ' πινω  ` ~ '
ΤΕΒΕΚΕΛΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΠΟΡΟ|.|5 Ο
«ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΠΑΠΠΑΛΕΣ, ΣΠΑΟΕΣ ΚΑ| Σ|Α»
ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1180 Τ|ΜΗ: 1,30 €
ζμ. ` έΪ
Η. ..σ η
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ 2018
ΤΚΡΕΜ|Ζ¦-ΥΝ Ξ
την κό κκΤνη ηη; ρα' γ· κ· Η”
ΠΜΜΜ κΑι ΑΔΑΜ: :7 Το ΜΑΜΑ 8 Ξ;” :4
.η ›σγ Ε·ΣΑΤΤΕΑΕΑ ΕΦΕΤηΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΤκΑΗΝΑΤ·κΗ σΕΤΑΝἩ_Η __ Α ¦ ¦·ἶ 4
"στη Ο ΗΝΕΝσΣ Με) σΑγΝη·ΑκσΣ ΚΑ| ο· ΔσΕγσ· ·
” Ο ΕΚΑΝΑΝ σ,Τ· Εη·σγΝσγΣΕ σ ΝΑΡ·ΝΑκΗΣ»... .
 ΑΜΕΑ"
'τς-Ϊ Α ΝησγΣΑΣἔ
 · 'ϊ ΣΤ. ΤΕΗΤσΕ·ΑΔΗΣ”
ι Η. ΝΑΣΤσΕΑΣ
 Τ. ΜΠΟΥΖΟΣ
Ϊ ΤΑ. ΚΑΝΕΑΑΑΚΗΣ
Μαρινάκηε, Σησνόε, Σαρρηε, Δώρα,
Σηά0σε, ΠάΧσε, Δημητρόησσλσ8 στη λίστα
των κατηγσρσύμενων ησσ σ εισαγγελέσε
ζητά να ησρσηΕμφθσύν σε δίκη
ΚΑΕ ΠΑΟΚ
«ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΚΕΝΑ
Δ|ΑΣ'|'ΗΜΑΤΑ»
` · ο ΖΑΝ|Σ ηΕ'|'ΝΕΡΣ
ΜΟ|ΡΛΖΕΤΛ| ΝΕΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΑΠΑΟΑΝΑΣΑΚΗ - ΜΟΝΤΕΚΑΑΒΟ
ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΑΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΟ|ΚΤΑ Ε
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΡΟΕΤΟ|ΜΑΣ|Α
Α Ε|ΞΨ Μ
“ “η 
[ΝΕΤ ΑΛΛ . »
' ΣΤΟ... ΚΑΑΑΟ' ΕΡ|ΞΕ Η ΑΕΛ ΝΤο"ΕΣ Τογ «ΠΑΠ»
ΤΟ Α|ΤΗΜΑ Γ'Α 1500 Ε|Σ'ΤΗΡ|Α 5 ΣΕΤ: ΜΠΕΣ Σελ. 10,11
Ο Εκ _ Ζ» Ε
Η ΕΝΑΤκ·
Α ΔΕΔσΝ ΤΗΝησκΤΗΣΗ
Τσγ ΑπΕΝΤ·ΝσΠ κιΤΡΤΝσγΣ
κ η ΕΤο|ΜοΑΕΜοΣ:σΗΡΩΗΝ ς
ΑΕΛ, ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΠΕ. ΤΑΤ|ΣἔΤΝΩΜΑΤΕγΣΕ|Σ
ΠΜ ΣΤ γσΞΝο, ΜΕ
έ ΑΤ|κο“ΑΣΤΕΡΑ (11|9Σ
ΚΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Η ΜΒ
ΒΑ5ΚΕΤ |.ΕΑΟΗΕ
'Η ΣΤΑ Α|ΚΑΣΤΗΡ|Α
ΠΑΡΑΟΛΥΜΠ|ΑΚΟ|  Ρ
ΕΝΑΡΞΗ ως,...
ΣΤσ Ε·σ φ
' ΜΕ 44 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΡΟΥΣΑ
Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ Μ Σελ 24,25
3 ΤΑ «
ζ «ΝΑ κΑΕΤΣη
ΤΗ_ΝΊΝΑΕ·ΕΕΑ Νσγ
' ΣΗΜΕΡΑ (12:00) Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ
~ ΣΤΟΝ ΑΡΗ»
ΤΗΣ ΚΑΕ ΠΑ ΤΗΝ ΗΡοΣΦοΡΑ · 
ΤΩΝ ΕγΕΡΤΕΤΩΝ Τ|ΑΝΝΗ Η ΕΡ ΜΠΟΡ  
κΑ| ΘΑΝΑΣΗ ΔΕΔΕοΤΛογ ! 
η ο ΕΣΑΚΕ ΤΜΑ γ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΑ η
ΤΟΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ' - ΤΟΝ κοΣΜσ μας») ,
ΣΥΓΚ|ΝΗΤ|ΚΟ ΟΠΤ|Κ0ΠΟ|ΗΜΕΝΟ
ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΤΖΟΝ ΚΟ ΡΦΑ
ΑΠΟ Τ|Σ ΗΠΑ
. Η.» ,
.Α ρ ·
ΣΑ 7 1 η
Σελ. 38,39