Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
^ ι ασ- ··· <ἶ·“ μμ. υ· Πι ·”# ι :··'· ν ·  Η'(Ερ|(ΙΔΔΔΙΝΕΙΤΗ
ΣΤΟ ι<ΥΝΗΓΗΤΟ
ΜΜΜ'  · όπως · = ι"
Μ ΈΣ"¦ΒΣῖ£Ρ  7 ¦ Ι '
Μ ΐ Με 31  γ 
 "ΑΙ'(ΐΕΣ _ Π | | |
Ι Ε · Βροντερό «παρων» ετοιμαζετω
 ἐ .--.3!°_Βξ°Σ θΕΥΛ0Σ»ι  πέπλο Μπιτ: 
Χ _¦ ΞΛΦΝΙ|(0 ω
Μή, Μ :1_ρ°ω1;_/άο 41111:: Με ποπ
£ιιχαριπΜιε
ΜΜΜ 'Μ ω·ωωω ··
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΔΡ. ΦΥΛ. 5535 τιΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 150 ° Αποχώρησε με σΦῆ·μο
· Ο Ολυμπιακός ουνέτριψε τον
Απόλλωνα Π. με 84-49
· Δεν έπαιξε ο Γιανγκ για
προληπτικούς λόγους
· Με πένθος στις Φανέλες στη
μνήμη της Ιωάννας Αγγελοπούλου.
ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή
από παίκτες και Φιλόθλοος ι °   
ΣΦΔΙΡΟΠΟΥΛΟΣ .
Μαζί στις χαρές ο Τι άλλο είπε για
πω σης λύπες επιχειρηματίες. δικαστικούς γ Ι ' Ι ω
  Στο ;ιΥπΕιιιιο καἔ88Ἡ2ἔἔἔὅἔβΐες , με   
 τ ·  '  .Δ'άλ°γω«ΦωΨά» πΡοΑΝιιπεΙΛ£ θ Ι
«Φ ~ Νο Η» "ἔ;%=ΜἩ$» ΜΙΒ" Η!"
στο Ρέντη
για πολλούς κι...
 που δείχνουν πολλα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα